จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  10   กรุงเทพมหานคร  47
  7,490
  3,197
  2,046
  1,809
  1151
  65
  3
  1115
 2  11   สมุทรปราการ  93
  4,603
  1,102
  1,246
  473
  357
  12
  3
  83
 3  12   นนทบุรี  166
  4,172
  1,103
  903
  639
  585
  36
  0
  57
 4  13   ปทุมธานี  60
  5,093
  1,584
  1,155
  717
  570
  29
  0
  257
 5  14   พระนครศรีอยุธยา  221
  6,888
  1,981
  1,435
  707
  372
  13
  1
  103
 6  15   อ่างทอง  16
  2,901
  1,053
  852
  223
  161
  3
  0
  172
 7  16   ลพบุรี  56
  7,392
  2,031
  1,541
  549
  351
  12
  0
  254
 8  17   สิงห์บุรี  2
  2,739
  758
  691
  332
  137
  6
  0
  71
 9  18   ชัยนาท  106
  6,082
  1,450
  1,154
  467
  233
  16
  1
  205
 10  19   สระบุรี  88
  5,877
  1,773
  1,279
  519
  332
  15
  0
  132
 11  20   ชลบุรี  94
  10,010
  1,003
  633
  322
  326
  24
  2
  137
 12  21   ระยอง  82
  6,489
  1,457
  1,101
  471
  451
  14
  2
  195
 13  22   จันทบุรี  81
  5,293
  1,501
  1,223
  255
  275
  5
  0
  365
 14  23   ตราด  22
  2,587
  775
  599
  130
  121
  7
  0
  163
 15  24   ฉะเชิงเทรา  150
  7,349
  1,168
  769
  306
  259
  8
  1
  413
 16  25   ปราจีนบุรี  64
  5,462
  1,250
  770
  170
  127
  10
  1
  315
 17  26   นครนายก  12
  2,497
  684
  532
  178
  93
  4
  0
  62
 18  27   สระแก้ว  57
  5,446
  1,585
  1,206
  249
  125
  2
  0
  62
 19  30   นครราชสีมา  903
  33,391
  8,215
  6,617
  1,255
  903
  14
  1
  1306
 20  31   บุรีรัมย์  142
  16,443
  3,750
  3,625
  347
  318
  8
  0
  2679
 21  32   สุรินทร์  194
  15,219
  4,098
  3,991
  460
  410
  7
  1
  249
 22  33   ศรีสะเกษ  90
  18,457
  3,628
  4,037
  326
  423
  6
  0
  644
 23  34   อุบลราชธานี  270
  20,872
  6,565
  5,377
  580
  314
  4
  0
  867
 24  35   ยโสธร  29
  6,941
  1,751
  1,242
  147
  67
  0
  0
  27
 25  36   ชัยภูมิ  179
  15,571
  3,948
  3,922
  405
  309
  5
  0
  685
 26  37   อำนาจเจริญ  162
  4,617
  1,107
  1,112
  111
  44
  0
  0
  40
 27  38   บึงกาฬ  96
  5,025
  1,262
  1,150
  106
  46
  0
  0
  106
 28  39   หนองบัวลำภู  114
  7,150
  1,348
  1,005
  114
  51
  5
  0
  58
 29  40   ขอนแก่น  8
  22,258
  4,975
  4,469
  885
  392
  6
  0
  70
 30  41   อุดรธานี  177
  17,871
  4,808
  4,313
  548
  259
  5
  0
  100
 31  42   เลย  26
  7,228
  2,705
  2,863
  475
  201
  2
  0
  53
 32  43   หนองคาย  174
  6,598
  1,782
  1,538
  203
  84
  2
  0
  76
 33  44   มหาสารคาม  187
  12,954
  3,803
  3,108
  510
  234
  7
  0
  157
 34  45   ร้อยเอ็ด  364
  20,122
  5,897
  6,108
  602
  319
  6
  0
  94
 35  46   กาฬสินธุ์  136
  10,834
  2,947
  3,516
  418
  185
  1
  0
  185
 36  47   สกลนคร  55
  16,325
  3,589
  2,921
  435
  224
  8
  0
  265
 37  48   นครพนม  44
  7,534
  2,092
  1,713
  229
  120
  5
  1
  1259
 38  49   มุกดาหาร  35
  4,175
  1,079
  1,148
  196
  57
  2
  0
  37
 39  50   เชียงใหม่  148
  20,482
  4,751
  3,807
  942
  855
  47
  1
  3775
 40  51   ลำพูน  55
  6,763
  2,138
  1,314
  394
  235
  7
  0
  7
 41  52   ลำปาง  136
  10,887
  3,431
  2,553
  782
  408
  9
  2
  593
 42  53   อุตรดิตถ์  50
  6,844
  1,590
  1,887
  367
  267
  8
  0
  139
 43  54   แพร่  167
  6,420
  2,153
  2,042
  753
  301
  7
  1
  211
 44  55   น่าน  70
  5,399
  2,491
  2,854
  320
  241
  9
  0
  228
 45  56   พะเยา  77
  9,744
  1,896
  1,960
  305
  196
  5
  0
  823
 46  57   เชียงราย  205
  16,277
  3,887
  3,000
  523
  434
  10
  0
  444
 47  58   แม่ฮ่องสอน  17
  2,159
  592
  556
  138
  87
  3
  0
  574
 48  60   นครสวรรค์  65
  11,916
  3,066
  2,629
  796
  584
  14
  0
  253
 49  61   อุทัยธานี  53
  3,664
  1,234
  1,057
  240
  144
  3
  0
  309
 50  62   กำแพงเพชร  108
  8,041
  2,017
  1,465
  344
  226
  5
  0
  79
 51  63   ตาก  87
  7,487
  1,872
  1,307
  401
  183
  10
  0
  1221
 52  64   สุโขทัย  91
  7,946
  2,048
  2,016
  467
  260
  7
  0
  102
 53  65   พิษณุโลก  79
  12,609
  2,212
  1,655
  518
  417
  16
  0
  142
 54  66   พิจิตร  105
  7,434
  2,317
  1,568
  447
  227
  6
  0
  983
 55  67   เพชรบูรณ์  102
  12,070
  2,514
  1,917
  385
  313
  11
  2
  10
 56  70   ราชบุรี  126
  8,309
  1,572
  1,330
  492
  389
  13
  1
  123
 57  71   กาญจนบุรี  158
  8,041
  2,370
  2,065
  671
  507
  17
  0
  226
 58  72   สุพรรณบุรี  127
  10,172
  2,796
  2,032
  516
  485
  17
  0
  171
 59  73   นครปฐม  12
  6,809
  1,448
  1,137
  509
  500
  16
  1
  494
 60  74   สมุทรสาคร  123
  2,144
  444
  317
  155
  168
  10
  0
  211
 61  75   สมุทรสงคราม  16
  1,167
  362
  412
  116
  150
  6
  0
  10
 62  76   เพชรบุรี  91
  4,862
  1,112
  1,054
  390
  356
  10
  1
  469
 63  77   ประจวบคีรีขันธ์  25
  4,074
  1,063
  829
  264
  224
  10
  2
  346
 64  80   นครศรีธรรมราช  101
  14,482
  4,889
  4,167
  2,173
  1448
  25
  1
  248
 65  81   กระบี่  25
  3,977
  1,517
  1,036
  416
  367
  4
  0
  499
 66  82   พังงา  11
  3,093
  958
  607
  305
  157
  2
  0
  30
 67  83   ภูเก็ต  15
  1,209
  263
  253
  201
  195
  10
  0
  40
 68  84   สุราษฎร์ธานี  89
  9,376
  3,905
  3,817
  1,475
  1319
  42
  2
  266
 69  85   ระนอง  15
  1,508
  531
  555
  195
  99
  1
  1
  40
 70  86   ชุมพร  29
  6,299
  2,095
  1,705
  825
  466
  12
  0
  126
 71  90   สงขลา  119
  9,014
  2,786
  2,610
  1,526
  914
  17
  0
  827
 72  91   สตูล  0
  2,314
  994
  1,317
  314
  198
  1
  0
  1
 73  92   ตรัง  69
  5,528
  1,555
  1,515
  609
  552
  6
  0
  207
 74  93   พัทลุง  32
  5,794
  2,116
  2,121
  1,013
  611
  3
  0
  42
 75  94   ปัตตานี  13
  2,266
  1,288
  2,128
  709
  435
  8
  0
  61
 76  95   ยะลา  17
  2,056
  1,097
  1,449
  335
  297
  3
  0
  91
 77  96   นราธิวาส  24
  3,193
  1,665
  2,276
  484
  383
  2
  1
  144
    1,064,275  7,654
  639,784
  171,839
  151,229
  38,683
  26584
  786
  33
  27683