จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  10   กรุงเทพมหานคร  47
  7,490
  3,197
  2,047
  1,809
  1151
  65
  3
  1116
 2  11   สมุทรปราการ  93
  4,623
  1,095
  1,246
  474
  351
  12
  3
  80
 3  12   นนทบุรี  173
  4,240
  1,104
  878
  626
  546
  33
  0
  21
 4  13   ปทุมธานี  64
  5,246
  1,544
  1,134
  722
  564
  26
  0
  251
 5  14   พระนครศรีอยุธยา  232
  7,034
  1,971
  1,403
  696
  375
  13
  1
  84
 6  15   อ่างทอง  17
  2,935
  1,053
  841
  229
  156
  3
  0
  166
 7  16   ลพบุรี  51
  7,398
  1,981
  1,498
  535
  344
  12
  0
  167
 8  17   สิงห์บุรี  2
  2,759
  760
  684
  322
  134
  5
  0
  72
 9  18   ชัยนาท  109
  6,169
  1,425
  1,092
  433
  217
  16
  1
  196
 10  19   สระบุรี  90
  5,982
  1,753
  1,240
  509
  326
  13
  0
  133
 11  20   ชลบุรี  94
  10,027
  999
  630
  321
  325
  23
  2
  136
 12  21   ระยอง  83
  6,506
  1,456
  1,068
  444
  414
  13
  1
  117
 13  22   จันทบุรี  84
  5,524
  1,539
  1,206
  250
  266
  5
  0
  236
 14  23   ตราด  22
  2,659
  794
  606
  130
  110
  7
  0
  36
 15  24   ฉะเชิงเทรา  155
  7,554
  1,197
  773
  313
  262
  8
  1
  422
 16  25   ปราจีนบุรี  69
  5,737
  1,337
  823
  180
  136
  10
  1
  340
 17  26   นครนายก  12
  2,500
  682
  532
  176
  91
  4
  0
  28
 18  27   สระแก้ว  57
  5,535
  1,619
  1,219
  249
  128
  1
  0
  59
 19  30   นครราชสีมา  926
  34,397
  8,503
  6,900
  1,297
  947
  16
  1
  584
 20  31   บุรีรัมย์  141
  17,571
  4,080
  3,939
  377
  346
  7
  0
  1786
 21  32   สุรินทร์  195
  15,315
  4,092
  3,924
  443
  400
  7
  1
  245
 22  33   ศรีสะเกษ  90
  18,778
  3,599
  3,958
  318
  429
  8
  0
  578
 23  34   อุบลราชธานี  274
  21,282
  6,523
  5,179
  573
  301
  4
  0
  824
 24  35   ยโสธร  28
  7,236
  1,837
  1,257
  157
  75
  0
  0
  19
 25  36   ชัยภูมิ  175
  15,588
  3,845
  3,652
  384
  306
  5
  0
  702
 26  37   อำนาจเจริญ  166
  4,707
  1,116
  1,088
  100
  44
  0
  0
  33
 27  38   บึงกาฬ  97
  5,096
  1,248
  1,123
  96
  43
  0
  0
  106
 28  39   หนองบัวลำภู  153
  7,193
  1,327
  961
  109
  47
  5
  0
  59
 29  40   ขอนแก่น  1
  22,654
  4,927
  4,368
  866
  348
  6
  0
  53
 30  41   อุดรธานี  186
  18,006
  4,783
  4,288
  553
  246
  5
  0
  91
 31  42   เลย  28
  7,323
  2,716
  2,882
  477
  200
  2
  0
  52
 32  43   หนองคาย  176
  6,691
  1,764
  1,502
  193
  84
  3
  0
  73
 33  44   มหาสารคาม  187
  12,988
  3,717
  3,008
  507
  225
  7
  0
  140
 34  45   ร้อยเอ็ด  367
  20,611
  5,866
  5,975
  595
  313
  7
  0
  85
 35  46   กาฬสินธุ์  140
  11,015
  2,941
  3,474
  408
  186
  1
  0
  189
 36  47   สกลนคร  64
  16,357
  3,495
  2,828
  415
  210
  8
  0
  140
 37  48   นครพนม  45
  7,623
  2,100
  1,646
  221
  112
  5
  1
  1339
 38  49   มุกดาหาร  34
  4,203
  1,086
  1,156
  196
  56
  2
  0
  27
 39  50   เชียงใหม่  144
  21,012
  4,874
  3,895
  930
  880
  49
  2
  2873
 40  51   ลำพูน  52
  6,837
  2,123
  1,300
  372
  223
  7
  0
  8
 41  52   ลำปาง  131
  11,107
  3,448
  2,496
  763
  389
  9
  1
  556
 42  53   อุตรดิตถ์  50
  6,855
  1,557
  1,836
  352
  247
  8
  0
  145
 43  54   แพร่  190
  6,679
  2,100
  1,956
  717
  276
  6
  1
  271
 44  55   น่าน  75
  5,495
  2,514
  2,817
  302
  224
  10
  0
  223
 45  56   พะเยา  79
  9,943
  1,875
  1,878
  296
  187
  5
  0
  787
 46  57   เชียงราย  210
  16,559
  3,896
  2,890
  504
  401
  11
  0
  443
 47  58   แม่ฮ่องสอน  19
  2,359
  684
  597
  159
  98
  3
  0
  486
 48  60   นครสวรรค์  62
  12,022
  3,004
  2,506
  748
  544
  12
  0
  195
 49  61   อุทัยธานี  55
  3,712
  1,274
  1,081
  245
  145
  4
  0
  269
 50  62   กำแพงเพชร  112
  8,192
  2,057
  1,480
  344
  230
  4
  0
  77
 51  63   ตาก  88
  7,500
  1,835
  1,270
  382
  174
  8
  0
  1108
 52  64   สุโขทัย  87
  8,013
  2,023
  1,985
  465
  249
  6
  0
  104
 53  65   พิษณุโลก  79
  12,739
  2,181
  1,612
  497
  412
  18
  0
  133
 54  66   พิจิตร  113
  7,537
  2,301
  1,519
  433
  226
  7
  0
  1059
 55  67   เพชรบูรณ์  105
  12,068
  2,452
  1,827
  359
  288
  11
  1
  2
 56  70   ราชบุรี  127
  8,264
  1,534
  1,257
  462
  357
  12
  1
  125
 57  71   กาญจนบุรี  158
  8,160
  2,378
  2,048
  667
  496
  18
  0
  218
 58  72   สุพรรณบุรี  128
  10,264
  2,780
  1,979
  500
  453
  16
  0
  179
 59  73   นครปฐม  11
  6,667
  1,396
  1,062
  483
  463
  14
  0
  483
 60  74   สมุทรสาคร  110
  2,164
  449
  317
  148
  164
  8
  0
  215
 61  75   สมุทรสงคราม  16
  1,175
  360
  405
  112
  148
  6
  0
  10
 62  76   เพชรบุรี  93
  5,050
  1,153
  1,086
  407
  367
  10
  1
  395
 63  77   ประจวบคีรีขันธ์  27
  4,177
  1,036
  788
  252
  203
  12
  1
  320
 64  80   นครศรีธรรมราช  100
  14,583
  4,829
  4,090
  2,116
  1396
  26
  1
  235
 65  81   กระบี่  27
  4,040
  1,509
  1,030
  415
  358
  5
  0
  333
 66  82   พังงา  11
  3,114
  961
  614
  307
  160
  2
  0
  29
 67  83   ภูเก็ต  15
  1,212
  260
  249
  196
  200
  10
  0
  22
 68  84   สุราษฎร์ธานี  95
  9,559
  3,877
  3,733
  1,440
  1276
  36
  2
  220
 69  85   ระนอง  12
  1,524
  530
  552
  189
  96
  1
  1
  38
 70  86   ชุมพร  30
  6,341
  2,032
  1,617
  771
  421
  9
  0
  121
 71  90   สงขลา  120
  9,271
  2,895
  2,672
  1,562
  929
  18
  0
  315
 72  91   สตูล  0
  2,333
  996
  1,301
  313
  195
  1
  0
  1
 73  92   ตรัง  74
  5,703
  1,547
  1,415
  582
  477
  6
  0
  198
 74  93   พัทลุง  34
  5,827
  2,114
  2,117
  1,005
  593
  3
  0
  38
 75  94   ปัตตานี  11
  2,295
  1,272
  2,059
  688
  396
  7
  0
  54
 76  95   ยะลา  17
  2,086
  1,115
  1,454
  337
  297
  3
  0
  88
 77  96   นราธิวาส  24
  3,218
  1,657
  2,257
  480
  374
  2
  1
  143
    1,066,982  7,818
  650,208
  171,949
  149,075
  38,003
  25826
  770
  29
  23304