จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  10   กรุงเทพมหานคร  47
  7,489
  3,196
  2,046
  1,808
  1151
  65
  3
  1115
 2  11   สมุทรปราการ  93
  4,597
  1,134
  1,279
  522
  383
  12
  3
  90
 3  12   นนทบุรี  162
  4,119
  1,129
  931
  654
  627
  38
  1
  62
 4  13   ปทุมธานี  60
  5,064
  1,657
  1,221
  744
  618
  33
  0
  241
 5  14   พระนครศรีอยุธยา  213
  6,782
  1,997
  1,483
  708
  370
  14
  1
  145
 6  15   อ่างทอง  18
  2,810
  1,045
  910
  238
  166
  3
  0
  157
 7  16   ลพบุรี  54
  7,305
  2,050
  1,595
  577
  381
  14
  0
  288
 8  17   สิงห์บุรี  2
  2,686
  782
  709
  349
  152
  8
  0
  63
 9  18   ชัยนาท  101
  6,035
  1,478
  1,172
  500
  245
  16
  1
  210
 10  19   สระบุรี  89
  5,854
  1,780
  1,324
  545
  342
  16
  0
  135
 11  20   ชลบุรี  94
  9,941
  1,039
  667
  352
  353
  26
  2
  155
 12  21   ระยอง  83
  6,414
  1,465
  1,118
  470
  461
  15
  2
  214
 13  22   จันทบุรี  81
  5,274
  1,520
  1,241
  257
  280
  6
  0
  286
 14  23   ตราด  22
  2,538
  753
  595
  132
  120
  7
  0
  271
 15  24   ฉะเชิงเทรา  145
  7,105
  1,272
  833
  332
  307
  9
  1
  397
 16  25   ปราจีนบุรี  63
  5,424
  1,252
  773
  169
  133
  10
  1
  301
 17  26   นครนายก  12
  2,498
  686
  544
  178
  95
  4
  0
  68
 18  27   สระแก้ว  65
  5,601
  1,704
  1,379
  314
  169
  5
  1
  113
 19  30   นครราชสีมา  941
  32,443
  8,154
  6,586
  1,255
  890
  14
  1
  1748
 20  31   บุรีรัมย์  165
  16,209
  3,965
  4,054
  362
  364
  9
  1
  2299
 21  32   สุรินทร์  194
  15,154
  4,104
  4,053
  464
  432
  7
  1
  247
 22  33   ศรีสะเกษ  91
  18,311
  3,709
  4,192
  347
  435
  6
  0
  616
 23  34   อุบลราชธานี  269
  20,737
  6,617
  5,471
  597
  329
  6
  0
  934
 24  35   ยโสธร  31
  6,815
  1,788
  1,534
  178
  74
  0
  0
  36
 25  36   ชัยภูมิ  181
  15,586
  4,051
  4,099
  429
  328
  5
  0
  666
 26  37   อำนาจเจริญ  160
  4,586
  1,130
  1,122
  112
  45
  0
  0
  41
 27  38   บึงกาฬ  110
  4,846
  1,328
  1,211
  112
  52
  0
  0
  156
 28  39   หนองบัวลำภู  113
  7,065
  1,383
  1,057
  111
  51
  5
  0
  58
 29  40   ขอนแก่น  32
  21,705
  5,023
  4,763
  950
  420
  7
  0
  102
 30  41   อุดรธานี  171
  17,721
  4,840
  4,386
  569
  273
  6
  0
  112
 31  42   เลย  28
  7,130
  2,753
  2,902
  490
  226
  2
  0
  70
 32  43   หนองคาย  174
  6,536
  1,799
  1,573
  207
  86
  2
  0
  85
 33  44   มหาสารคาม  193
  13,108
  3,946
  3,322
  551
  256
  8
  0
  171
 34  45   ร้อยเอ็ด  362
  19,898
  5,948
  6,210
  633
  329
  6
  0
  102
 35  46   กาฬสินธุ์  133
  10,798
  2,953
  3,604
  428
  188
  0
  0
  215
 36  47   สกลนคร  56
  16,353
  3,637
  3,008
  452
  227
  8
  0
  286
 37  48   นครพนม  41
  7,424
  2,106
  1,744
  231
  120
  6
  1
  1247
 38  49   มุกดาหาร  31
  4,032
  1,058
  1,135
  193
  51
  2
  0
  164
 39  50   เชียงใหม่  149
  20,350
  4,709
  3,808
  949
  866
  46
  1
  4072
 40  51   ลำพูน  51
  6,732
  2,180
  1,365
  419
  255
  6
  0
  6
 41  52   ลำปาง  131
  10,741
  3,453
  2,608
  811
  439
  10
  1
  602
 42  53   อุตรดิตถ์  51
  6,822
  1,662
  1,956
  412
  289
  9
  0
  154
 43  54   แพร่  164
  6,298
  2,167
  2,132
  793
  321
  8
  1
  199
 44  55   น่าน  50
  5,299
  2,462
  2,964
  373
  271
  9
  0
  215
 45  56   พะเยา  75
  9,671
  1,904
  1,995
  322
  206
  5
  0
  812
 46  57   เชียงราย  200
  16,094
  3,932
  3,126
  577
  470
  9
  0
  449
 47  58   แม่ฮ่องสอน  17
  2,154
  606
  549
  143
  89
  3
  0
  638
 48  60   นครสวรรค์  61
  11,975
  3,213
  2,792
  848
  623
  14
  0
  295
 49  61   อุทัยธานี  48
  3,448
  1,139
  1,020
  232
  131
  3
  0
  505
 50  62   กำแพงเพชร  104
  8,060
  2,092
  1,538
  378
  257
  8
  0
  78
 51  63   ตาก  88
  7,506
  1,916
  1,361
  397
  196
  11
  0
  1220
 52  64   สุโขทัย  91
  7,906
  2,068
  2,031
  482
  280
  6
  0
  102
 53  65   พิษณุโลก  75
  12,527
  2,308
  1,755
  557
  443
  16
  0
  158
 54  66   พิจิตร  104
  7,376
  2,338
  1,624
  466
  239
  6
  0
  958
 55  67   เพชรบูรณ์  103
  12,005
  2,516
  1,931
  406
  318
  12
  2
  12
 56  70   ราชบุรี  124
  8,315
  1,613
  1,379
  514
  410
  13
  1
  126
 57  71   กาญจนบุรี  153
  8,025
  2,395
  2,145
  687
  521
  19
  0
  241
 58  72   สุพรรณบุรี  127
  10,113
  2,819
  2,103
  521
  495
  18
  0
  189
 59  73   นครปฐม  12
  6,796
  1,496
  1,216
  523
  529
  16
  1
  539
 60  74   สมุทรสาคร  122
  2,168
  458
  335
  164
  178
  10
  0
  212
 61  75   สมุทรสงคราม  15
  1,149
  364
  428
  119
  144
  6
  0
  10
 62  76   เพชรบุรี  89
  4,816
  1,122
  1,070
  396
  373
  12
  1
  730
 63  77   ประจวบคีรีขันธ์  21
  4,066
  1,068
  836
  272
  229
  11
  2
  344
 64  80   นครศรีธรรมราช  98
  14,418
  4,966
  4,266
  2,241
  1538
  23
  1
  271
 65  81   กระบี่  25
  3,952
  1,550
  1,091
  444
  399
  5
  0
  646
 66  82   พังงา  13
  3,061
  971
  634
  311
  168
  4
  0
  131
 67  83   ภูเก็ต  16
  1,232
  288
  280
  208
  220
  12
  0
  51
 68  84   สุราษฎร์ธานี  86
  9,374
  3,965
  3,906
  1,500
  1398
  41
  2
  264
 69  85   ระนอง  29
  1,489
  536
  570
  200
  105
  1
  1
  43
 70  86   ชุมพร  31
  6,287
  2,196
  1,820
  872
  521
  13
  0
  150
 71  90   สงขลา  118
  8,772
  2,811
  2,795
  1,628
  1000
  17
  1
  835
 72  91   สตูล  0
  2,314
  1,000
  1,321
  318
  214
  1
  0
  1
 73  92   ตรัง  67
  5,515
  1,585
  1,582
  644
  591
  7
  0
  214
 74  93   พัทลุง  32
  5,733
  2,127
  2,179
  1,054
  642
  4
  0
  39
 75  94   ปัตตานี  14
  2,236
  1,269
  2,186
  725
  450
  8
  0
  61
 76  95   ยะลา  17
  2,030
  1,086
  1,435
  334
  291
  3
  0
  160
 77  96   นราธิวาส  22
  3,119
  1,635
  2,314
  519
  406
  2
  1
  140
    1,070,842  7,673
  633,937
  174,216
  156,292
  40,279
  28044
  827
  36
  29538