จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  10   กรุงเทพมหานคร  47
  7,491
  3,198
  2,048
  1,809
  1151
  65
  3
  1116
 2  11   สมุทรปราการ  93
  4,630
  1,051
  1,222
  433
  316
  11
  3
  71
 3  12   นนทบุรี  180
  4,329
  1,136
  908
  659
  573
  33
  0
  22
 4  13   ปทุมธานี  64
  5,250
  1,545
  1,129
  721
  563
  26
  0
  252
 5  14   พระนครศรีอยุธยา  232
  7,061
  1,981
  1,405
  696
  373
  13
  1
  84
 6  15   อ่างทอง  17
  2,952
  1,058
  842
  229
  156
  3
  0
  164
 7  16   ลพบุรี  51
  7,396
  1,981
  1,496
  535
  344
  12
  0
  166
 8  17   สิงห์บุรี  2
  2,759
  760
  684
  322
  134
  5
  0
  72
 9  18   ชัยนาท  110
  6,181
  1,422
  1,092
  432
  214
  16
  1
  196
 10  19   สระบุรี  90
  5,992
  1,751
  1,236
  507
  327
  13
  0
  133
 11  20   ชลบุรี  94
  10,042
  1,003
  633
  321
  325
  23
  2
  138
 12  21   ระยอง  83
  6,501
  1,445
  1,062
  440
  414
  13
  1
  117
 13  22   จันทบุรี  84
  5,524
  1,539
  1,206
  250
  266
  5
  0
  236
 14  23   ตราด  22
  2,689
  799
  611
  129
  113
  7
  0
  37
 15  24   ฉะเชิงเทรา  144
  7,543
  1,167
  735
  295
  251
  9
  1
  443
 16  25   ปราจีนบุรี  69
  5,746
  1,339
  824
  182
  137
  10
  1
  345
 17  26   นครนายก  12
  2,499
  682
  532
  176
  91
  4
  0
  28
 18  27   สระแก้ว  57
  5,537
  1,623
  1,223
  250
  128
  1
  0
  60
 19  30   นครราชสีมา  926
  34,394
  8,505
  6,901
  1,297
  947
  16
  1
  584
 20  31   บุรีรัมย์  141
  17,570
  4,081
  3,939
  377
  347
  7
  0
  1786
 21  32   สุรินทร์  196
  15,341
  4,097
  3,905
  443
  397
  7
  1
  242
 22  33   ศรีสะเกษ  90
  18,777
  3,595
  3,952
  317
  429
  8
  0
  578
 23  34   อุบลราชธานี  274
  21,324
  6,560
  5,188
  574
  298
  4
  0
  823
 24  35   ยโสธร  28
  7,235
  1,837
  1,257
  157
  75
  0
  0
  20
 25  36   ชัยภูมิ  176
  15,603
  3,840
  3,639
  384
  307
  6
  0
  707
 26  37   อำนาจเจริญ  166
  4,707
  1,112
  1,089
  99
  44
  0
  0
  33
 27  38   บึงกาฬ  98
  5,122
  1,248
  1,125
  95
  44
  0
  0
  107
 28  39   หนองบัวลำภู  153
  7,214
  1,322
  953
  106
  46
  5
  0
  57
 29  40   ขอนแก่น  1
  22,681
  4,916
  4,370
  865
  347
  6
  0
  50
 30  41   อุดรธานี  195
  17,932
  4,771
  4,303
  556
  253
  5
  0
  92
 31  42   เลย  28
  7,333
  2,715
  2,872
  476
  199
  2
  0
  52
 32  43   หนองคาย  176
  6,704
  1,762
  1,496
  190
  85
  3
  0
  71
 33  44   มหาสารคาม  189
  13,034
  3,711
  2,999
  503
  227
  7
  0
  139
 34  45   ร้อยเอ็ด  368
  20,627
  5,857
  5,970
  596
  312
  7
  0
  84
 35  46   กาฬสินธุ์  140
  11,009
  2,939
  3,475
  409
  185
  1
  0
  189
 36  47   สกลนคร  74
  16,262
  3,423
  2,784
  401
  207
  7
  0
  135
 37  48   นครพนม  45
  7,623
  2,100
  1,645
  221
  112
  5
  1
  1340
 38  49   มุกดาหาร  34
  4,203
  1,086
  1,156
  196
  56
  2
  0
  27
 39  50   เชียงใหม่  144
  21,134
  4,923
  3,922
  931
  882
  49
  2
  2795
 40  51   ลำพูน  53
  6,867
  2,100
  1,287
  377
  220
  7
  0
  8
 41  52   ลำปาง  131
  11,114
  3,449
  2,495
  760
  388
  8
  1
  557
 42  53   อุตรดิตถ์  50
  6,867
  1,550
  1,833
  352
  247
  8
  0
  144
 43  54   แพร่  192
  6,698
  2,097
  1,955
  715
  273
  7
  1
  272
 44  55   น่าน  75
  5,545
  2,529
  2,781
  299
  221
  9
  0
  237
 45  56   พะเยา  80
  10,004
  1,890
  1,881
  296
  190
  5
  0
  698
 46  57   เชียงราย  213
  16,622
  3,905
  2,887
  500
  391
  10
  0
  438
 47  58   แม่ฮ่องสอน  19
  2,360
  684
  598
  159
  98
  3
  0
  486
 48  60   นครสวรรค์  62
  12,033
  3,008
  2,508
  748
  544
  12
  0
  194
 49  61   อุทัยธานี  55
  3,712
  1,274
  1,080
  245
  145
  4
  0
  269
 50  62   กำแพงเพชร  114
  8,272
  2,066
  1,472
  343
  231
  4
  0
  76
 51  63   ตาก  87
  7,513
  1,838
  1,264
  382
  173
  8
  0
  1104
 52  64   สุโขทัย  84
  8,032
  2,030
  1,968
  463
  248
  6
  0
  103
 53  65   พิษณุโลก  77
  12,712
  2,146
  1,587
  477
  401
  17
  0
  124
 54  66   พิจิตร  114
  7,542
  2,297
  1,514
  430
  226
  7
  0
  1064
 55  67   เพชรบูรณ์  106
  12,120
  2,488
  1,833
  361
  281
  11
  1
  2
 56  70   ราชบุรี  127
  8,300
  1,535
  1,260
  470
  356
  12
  1
  124
 57  71   กาญจนบุรี  158
  8,180
  2,376
  2,047
  666
  497
  18
  0
  217
 58  72   สุพรรณบุรี  125
  10,264
  2,739
  1,953
  487
  428
  16
  0
  153
 59  73   นครปฐม  11
  6,635
  1,379
  1,038
  471
  441
  14
  0
  496
 60  74   สมุทรสาคร  103
  2,185
  441
  320
  145
  162
  8
  0
  209
 61  75   สมุทรสงคราม  17
  1,178
  355
  405
  112
  141
  6
  0
  10
 62  76   เพชรบุรี  92
  5,013
  1,127
  1,047
  374
  351
  9
  1
  161
 63  77   ประจวบคีรีขันธ์  31
  4,225
  1,052
  793
  257
  206
  12
  1
  312
 64  80   นครศรีธรรมราช  101
  14,616
  4,825
  4,086
  2,119
  1376
  26
  1
  233
 65  81   กระบี่  27
  4,049
  1,522
  1,037
  417
  359
  5
  0
  332
 66  82   พังงา  11
  3,137
  968
  619
  302
  152
  2
  0
  28
 67  83   ภูเก็ต  15
  1,252
  271
  257
  210
  215
  10
  0
  22
 68  84   สุราษฎร์ธานี  96
  9,570
  3,887
  3,677
  1,430
  1252
  35
  2
  209
 69  85   ระนอง  12
  1,523
  535
  552
  189
  96
  1
  1
  37
 70  86   ชุมพร  30
  6,376
  2,035
  1,627
  769
  421
  7
  0
  119
 71  90   สงขลา  124
  9,326
  2,935
  2,709
  1,576
  946
  18
  0
  155
 72  91   สตูล  1
  2,346
  990
  1,325
  317
  190
  2
  0
  4
 73  92   ตรัง  74
  5,703
  1,547
  1,415
  582
  477
  6
  0
  198
 74  93   พัทลุง  34
  5,800
  2,085
  2,045
  956
  561
  4
  0
  39
 75  94   ปัตตานี  11
  2,298
  1,275
  2,055
  684
  390
  7
  0
  53
 76  95   ยะลา  17
  2,088
  1,115
  1,454
  338
  297
  3
  0
  89
 77  96   นราธิวาส  24
  3,229
  1,659
  2,253
  479
  372
  2
  1
  141
    1,066,708  7,846
  651,257
  171,884
  148,745
  37,836
  25638
  765
  29
  22708