จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  10   กรุงเทพมหานคร  47
  7,489
  3,197
  2,046
  1,809
  1151
  65
  3
  1115
 2  11   สมุทรปราการ  91
  4,585
  1,099
  1,242
  474
  356
  12
  3
  82
 3  12   นนทบุรี  172
  4,231
  1,113
  897
  638
  568
  34
  0
  30
 4  13   ปทุมธานี  65
  5,253
  1,552
  1,149
  726
  569
  26
  0
  251
 5  14   พระนครศรีอยุธยา  232
  7,017
  1,977
  1,412
  699
  378
  13
  1
  83
 6  15   อ่างทอง  17
  2,935
  1,053
  841
  229
  156
  3
  0
  166
 7  16   ลพบุรี  51
  7,398
  1,980
  1,496
  533
  344
  12
  0
  167
 8  17   สิงห์บุรี  2
  2,759
  760
  684
  322
  134
  5
  0
  72
 9  18   ชัยนาท  109
  6,164
  1,435
  1,121
  453
  223
  16
  1
  195
 10  19   สระบุรี  90
  5,979
  1,753
  1,240
  511
  327
  13
  0
  133
 11  20   ชลบุรี  94
  10,027
  999
  630
  321
  325
  23
  2
  136
 12  21   ระยอง  83
  6,534
  1,461
  1,087
  455
  429
  13
  1
  118
 13  22   จันทบุรี  84
  5,524
  1,539
  1,206
  250
  267
  5
  0
  235
 14  23   ตราด  22
  2,609
  775
  606
  133
  115
  7
  0
  118
 15  24   ฉะเชิงเทรา  153
  7,451
  1,185
  777
  310
  261
  8
  1
  419
 16  25   ปราจีนบุรี  68
  5,668
  1,305
  798
  178
  134
  10
  1
  337
 17  26   นครนายก  12
  2,499
  681
  531
  177
  93
  4
  0
  28
 18  27   สระแก้ว  57
  5,531
  1,614
  1,217
  248
  126
  1
  0
  59
 19  30   นครราชสีมา  924
  34,388
  8,504
  6,897
  1,298
  947
  16
  1
  585
 20  31   บุรีรัมย์  141
  17,572
  4,081
  3,939
  377
  346
  7
  0
  1786
 21  32   สุรินทร์  195
  15,292
  4,091
  3,930
  446
  404
  7
  1
  244
 22  33   ศรีสะเกษ  90
  18,778
  3,599
  3,958
  318
  429
  8
  0
  578
 23  34   อุบลราชธานี  274
  21,193
  6,543
  5,241
  577
  305
  4
  0
  828
 24  35   ยโสธร  28
  7,236
  1,837
  1,257
  157
  75
  0
  0
  19
 25  36   ชัยภูมิ  175
  15,500
  3,865
  3,735
  389
  305
  5
  0
  698
 26  37   อำนาจเจริญ  166
  4,706
  1,117
  1,092
  100
  45
  0
  0
  34
 27  38   บึงกาฬ  94
  5,088
  1,258
  1,125
  97
  45
  0
  0
  105
 28  39   หนองบัวลำภู  152
  7,179
  1,326
  967
  110
  47
  5
  0
  59
 29  40   ขอนแก่น  2
  22,632
  4,942
  4,379
  866
  348
  6
  0
  57
 30  41   อุดรธานี  181
  17,967
  4,747
  4,250
  550
  248
  5
  0
  90
 31  42   เลย  28
  7,323
  2,716
  2,882
  477
  199
  2
  0
  52
 32  43   หนองคาย  176
  6,686
  1,762
  1,504
  197
  84
  3
  0
  76
 33  44   มหาสารคาม  187
  13,012
  3,739
  3,034
  512
  226
  7
  0
  141
 34  45   ร้อยเอ็ด  367
  20,567
  5,868
  6,006
  596
  310
  7
  0
  89
 35  46   กาฬสินธุ์  139
  11,005
  2,937
  3,480
  411
  181
  1
  0
  188
 36  47   สกลนคร  65
  16,405
  3,541
  2,864
  424
  213
  8
  0
  255
 37  48   นครพนม  45
  7,623
  2,100
  1,647
  221
  112
  5
  1
  1338
 38  49   มุกดาหาร  35
  4,203
  1,086
  1,156
  196
  56
  2
  0
  27
 39  50   เชียงใหม่  141
  20,835
  4,824
  3,832
  920
  876
  49
  2
  2965
 40  51   ลำพูน  53
  6,825
  2,128
  1,307
  374
  225
  7
  0
  8
 41  52   ลำปาง  131
  11,111
  3,447
  2,490
  763
  390
  9
  1
  554
 42  53   อุตรดิตถ์  50
  6,852
  1,558
  1,842
  355
  248
  8
  0
  144
 43  54   แพร่  178
  6,623
  2,116
  1,947
  719
  281
  6
  1
  256
 44  55   น่าน  75
  5,502
  2,514
  2,817
  305
  227
  10
  0
  225
 45  56   พะเยา  79
  9,936
  1,875
  1,877
  296
  191
  5
  0
  790
 46  57   เชียงราย  210
  16,526
  3,892
  2,905
  511
  402
  11
  0
  435
 47  58   แม่ฮ่องสอน  19
  2,359
  683
  597
  159
  98
  3
  0
  486
 48  60   นครสวรรค์  62
  11,999
  3,010
  2,505
  748
  546
  12
  0
  200
 49  61   อุทัยธานี  55
  3,712
  1,274
  1,081
  245
  145
  4
  0
  269
 50  62   กำแพงเพชร  111
  8,180
  2,056
  1,469
  344
  225
  5
  0
  77
 51  63   ตาก  88
  7,510
  1,844
  1,283
  389
  176
  8
  0
  1110
 52  64   สุโขทัย  88
  8,015
  2,020
  1,988
  467
  246
  7
  0
  104
 53  65   พิษณุโลก  79
  12,751
  2,190
  1,628
  502
  403
  17
  0
  143
 54  66   พิจิตร  114
  7,532
  2,323
  1,519
  437
  226
  6
  0
  1028
 55  67   เพชรบูรณ์  104
  12,059
  2,474
  1,845
  367
  295
  11
  1
  5
 56  70   ราชบุรี  128
  8,319
  1,561
  1,289
  468
  373
  13
  1
  125
 57  71   กาญจนบุรี  159
  8,149
  2,376
  2,046
  668
  496
  18
  0
  220
 58  72   สุพรรณบุรี  128
  10,257
  2,802
  2,007
  514
  472
  15
  0
  174
 59  73   นครปฐม  12
  6,752
  1,430
  1,092
  505
  478
  16
  1
  501
 60  74   สมุทรสาคร  113
  2,161
  450
  315
  148
  164
  8
  0
  215
 61  75   สมุทรสงคราม  16
  1,179
  359
  403
  111
  148
  6
  0
  10
 62  76   เพชรบุรี  93
  5,018
  1,146
  1,083
  404
  366
  10
  1
  398
 63  77   ประจวบคีรีขันธ์  28
  4,152
  1,042
  789
  252
  206
  12
  1
  330
 64  80   นครศรีธรรมราช  101
  14,581
  4,843
  4,102
  2,126
  1403
  26
  1
  237
 65  81   กระบี่  27
  4,017
  1,513
  1,034
  415
  363
  4
  0
  513
 66  82   พังงา  11
  3,113
  961
  611
  307
  160
  2
  0
  29
 67  83   ภูเก็ต  15
  1,207
  257
  249
  192
  197
  10
  0
  26
 68  84   สุราษฎร์ธานี  94
  9,575
  3,915
  3,773
  1,462
  1295
  36
  2
  287
 69  85   ระนอง  12
  1,527
  531
  551
  192
  96
  1
  1
  38
 70  86   ชุมพร  30
  6,334
  2,040
  1,621
  778
  426
  9
  0
  124
 71  90   สงขลา  118
  9,199
  2,863
  2,654
  1,553
  921
  18
  0
  349
 72  91   สตูล  0
  2,329
  993
  1,303
  315
  197
  1
  0
  1
 73  92   ตรัง  74
  5,703
  1,547
  1,415
  582
  477
  6
  0
  198
 74  93   พัทลุง  34
  5,824
  2,119
  2,111
  1,003
  598
  3
  0
  42
 75  94   ปัตตานี  11
  2,291
  1,273
  2,066
  687
  398
  7
  0
  55
 76  95   ยะลา  17
  2,082
  1,111
  1,451
  337
  294
  3
  0
  88
 77  96   นราธิวาส  24
  3,213
  1,665
  2,256
  480
  378
  2
  1
  144
    1,067,620  7,795
  649,317
  172,162
  149,476
  38,185
  25987
  772
  30
  23896