จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  10   กรุงเทพมหานคร  47
  7,489
  3,196
  2,046
  1,808
  1151
  65
  3
  1115
 2  11   สมุทรปราการ  93
  4,597
  1,133
  1,278
  522
  383
  12
  3
  90
 3  12   นนทบุรี  164
  4,147
  1,125
  927
  653
  613
  37
  1
  62
 4  13   ปทุมธานี  59
  5,036
  1,622
  1,194
  740
  592
  30
  0
  272
 5  14   พระนครศรีอยุธยา  214
  6,809
  2,002
  1,474
  709
  371
  14
  1
  108
 6  15   อ่างทอง  17
  2,832
  1,048
  905
  240
  166
  3
  0
  159
 7  16   ลพบุรี  54
  7,262
  2,022
  1,568
  568
  364
  14
  0
  286
 8  17   สิงห์บุรี  2
  2,712
  772
  696
  335
  145
  6
  0
  70
 9  18   ชัยนาท  100
  6,019
  1,454
  1,152
  474
  236
  16
  1
  212
 10  19   สระบุรี  89
  5,873
  1,776
  1,315
  542
  337
  16
  0
  131
 11  20   ชลบุรี  94
  9,946
  1,031
  658
  346
  346
  26
  2
  154
 12  21   ระยอง  83
  6,397
  1,449
  1,100
  464
  445
  14
  2
  215
 13  22   จันทบุรี  81
  5,286
  1,526
  1,237
  255
  279
  6
  0
  290
 14  23   ตราด  22
  2,547
  755
  593
  131
  120
  7
  0
  252
 15  24   ฉะเชิงเทรา  147
  7,144
  1,280
  841
  336
  310
  9
  1
  400
 16  25   ปราจีนบุรี  64
  5,427
  1,253
  774
  169
  133
  10
  1
  301
 17  26   นครนายก  12
  2,494
  685
  541
  178
  94
  4
  0
  67
 18  27   สระแก้ว  65
  5,590
  1,697
  1,383
  312
  167
  4
  1
  115
 19  30   นครราชสีมา  930
  32,648
  8,160
  6,569
  1,254
  890
  14
  1
  1632
 20  31   บุรีรัมย์  144
  16,389
  3,790
  3,667
  348
  321
  8
  0
  2627
 21  32   สุรินทร์  195
  15,167
  4,094
  4,024
  459
  424
  7
  1
  249
 22  33   ศรีสะเกษ  91
  18,324
  3,700
  4,178
  341
  433
  6
  0
  615
 23  34   อุบลราชธานี  268
  20,741
  6,631
  5,464
  593
  331
  6
  0
  922
 24  35   ยโสธร  31
  6,836
  1,799
  1,482
  179
  75
  0
  0
  35
 25  36   ชัยภูมิ  181
  15,579
  4,016
  4,037
  416
  320
  5
  0
  667
 26  37   อำนาจเจริญ  161
  4,598
  1,118
  1,113
  111
  45
  0
  0
  41
 27  38   บึงกาฬ  109
  4,887
  1,325
  1,198
  111
  50
  0
  0
  143
 28  39   หนองบัวลำภู  112
  7,082
  1,362
  1,052
  110
  52
  4
  0
  60
 29  40   ขอนแก่น  32
  21,716
  5,011
  4,736
  936
  409
  6
  0
  102
 30  41   อุดรธานี  173
  17,760
  4,814
  4,377
  567
  271
  6
  0
  112
 31  42   เลย  27
  7,138
  2,748
  2,892
  486
  223
  2
  0
  70
 32  43   หนองคาย  175
  6,564
  1,793
  1,563
  201
  84
  2
  0
  81
 33  44   มหาสารคาม  188
  13,097
  3,931
  3,292
  548
  256
  8
  0
  170
 34  45   ร้อยเอ็ด  363
  19,972
  5,908
  6,175
  626
  326
  6
  0
  102
 35  46   กาฬสินธุ์  134
  10,808
  2,939
  3,580
  429
  186
  0
  0
  179
 36  47   สกลนคร  55
  16,349
  3,607
  2,959
  447
  229
  8
  0
  287
 37  48   นครพนม  41
  7,423
  2,103
  1,743
  231
  120
  6
  1
  1246
 38  49   มุกดาหาร  33
  4,063
  1,064
  1,150
  194
  53
  2
  0
  83
 39  50   เชียงใหม่  149
  20,391
  4,725
  3,802
  948
  864
  46
  1
  3945
 40  51   ลำพูน  51
  6,736
  2,146
  1,346
  406
  251
  6
  0
  6
 41  52   ลำปาง  132
  10,779
  3,446
  2,585
  796
  425
  9
  1
  605
 42  53   อุตรดิตถ์  52
  6,830
  1,653
  1,951
  414
  290
  9
  0
  153
 43  54   แพร่  165
  6,324
  2,159
  2,117
  781
  319
  8
  1
  199
 44  55   น่าน  69
  5,341
  2,482
  2,902
  322
  254
  9
  0
  229
 45  56   พะเยา  77
  9,685
  1,894
  1,977
  321
  204
  5
  0
  825
 46  57   เชียงราย  201
  16,162
  3,904
  3,074
  555
  451
  10
  0
  443
 47  58   แม่ฮ่องสอน  17
  2,149
  597
  549
  137
  88
  3
  0
  613
 48  60   นครสวรรค์  62
  11,896
  3,086
  2,656
  808
  590
  14
  0
  268
 49  61   อุทัยธานี  48
  3,470
  1,151
  1,021
  232
  132
  3
  0
  455
 50  62   กำแพงเพชร  103
  7,879
  2,004
  1,460
  340
  228
  7
  0
  77
 51  63   ตาก  86
  7,504
  1,905
  1,350
  398
  195
  11
  0
  1212
 52  64   สุโขทัย  91
  7,928
  2,060
  2,025
  478
  274
  7
  0
  104
 53  65   พิษณุโลก  75
  12,539
  2,305
  1,753
  559
  443
  16
  0
  144
 54  66   พิจิตร  105
  7,401
  2,329
  1,614
  460
  236
  6
  0
  961
 55  67   เพชรบูรณ์  103
  12,035
  2,511
  1,920
  395
  310
  12
  2
  11
 56  70   ราชบุรี  125
  8,316
  1,606
  1,373
  511
  406
  13
  1
  127
 57  71   กาญจนบุรี  153
  8,036
  2,401
  2,135
  685
  517
  19
  0
  233
 58  72   สุพรรณบุรี  127
  10,130
  2,824
  2,097
  523
  495
  18
  0
  185
 59  73   นครปฐม  12
  6,805
  1,492
  1,214
  525
  529
  16
  1
  545
 60  74   สมุทรสาคร  122
  2,169
  458
  335
  164
  179
  10
  0
  212
 61  75   สมุทรสงคราม  16
  1,153
  362
  424
  120
  145
  6
  0
  10
 62  76   เพชรบุรี  87
  4,815
  1,117
  1,068
  395
  368
  10
  1
  709
 63  77   ประจวบคีรีขันธ์  22
  4,065
  1,067
  833
  266
  228
  11
  2
  348
 64  80   นครศรีธรรมราช  100
  14,411
  4,943
  4,224
  2,217
  1493
  24
  1
  267
 65  81   กระบี่  25
  3,950
  1,545
  1,086
  438
  400
  5
  0
  586
 66  82   พังงา  13
  3,063
  969
  634
  311
  168
  4
  0
  128
 67  83   ภูเก็ต  16
  1,234
  275
  270
  205
  209
  10
  0
  49
 68  84   สุราษฎร์ธานี  86
  9,391
  3,970
  3,907
  1,499
  1390
  41
  2
  271
 69  85   ระนอง  20
  1,491
  532
  556
  195
  102
  1
  1
  39
 70  86   ชุมพร  31
  6,272
  2,187
  1,800
  858
  517
  13
  0
  151
 71  90   สงขลา  118
  8,813
  2,825
  2,809
  1,640
  1001
  18
  1
  745
 72  91   สตูล  0
  2,315
  994
  1,319
  317
  213
  1
  0
  1
 73  92   ตรัง  67
  5,511
  1,583
  1,582
  645
  591
  7
  0
  217
 74  93   พัทลุง  32
  5,749
  2,122
  2,163
  1,045
  632
  4
  0
  42
 75  94   ปัตตานี  14
  2,239
  1,272
  2,180
  724
  442
  8
  0
  59
 76  95   ยะลา  17
  2,034
  1,088
  1,436
  335
  292
  3
  0
  155
 77  96   นราธิวาส  22
  3,118
  1,633
  2,309
  515
  406
  2
  1
  141
    1,068,208  7,661
  634,877
  173,361
  154,789
  39,852
  27627
  814
  35
  29192