จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  10   กรุงเทพมหานคร  47
  7,489
  3,197
  2,046
  1,809
  1151
  65
  3
  1115
 2  11   สมุทรปราการ  93
  4,603
  1,102
  1,243
  473
  357
  12
  3
  83
 3  12   นนทบุรี  165
  4,163
  1,116
  919
  651
  599
  37
  1
  56
 4  13   ปทุมธานี  60
  5,109
  1,611
  1,178
  729
  584
  30
  0
  263
 5  14   พระนครศรีอยุธยา  220
  6,858
  1,986
  1,449
  712
  369
  13
  1
  106
 6  15   อ่างทอง  16
  2,880
  1,050
  862
  224
  163
  3
  0
  168
 7  16   ลพบุรี  56
  7,402
  2,035
  1,546
  552
  356
  12
  0
  270
 8  17   สิงห์บุรี  2
  2,739
  759
  690
  331
  137
  6
  0
  70
 9  18   ชัยนาท  105
  6,072
  1,448
  1,156
  467
  234
  16
  1
  205
 10  19   สระบุรี  88
  5,882
  1,775
  1,304
  533
  335
  16
  0
  130
 11  20   ชลบุรี  93
  9,955
  1,026
  655
  337
  337
  26
  2
  154
 12  21   ระยอง  81
  6,451
  1,447
  1,095
  462
  441
  14
  2
  215
 13  22   จันทบุรี  81
  5,278
  1,498
  1,227
  254
  276
  6
  0
  354
 14  23   ตราด  22
  2,571
  769
  597
  131
  121
  7
  0
  160
 15  24   ฉะเชิงเทรา  150
  7,381
  1,289
  836
  339
  303
  9
  1
  407
 16  25   ปราจีนบุรี  64
  5,452
  1,256
  773
  170
  132
  10
  1
  306
 17  26   นครนายก  12
  2,497
  684
  532
  178
  93
  4
  0
  66
 18  27   สระแก้ว  57
  5,442
  1,583
  1,201
  249
  125
  2
  0
  63
 19  30   นครราชสีมา  919
  32,993
  8,142
  6,564
  1,259
  896
  14
  1
  1461
 20  31   บุรีรัมย์  142
  16,441
  3,748
  3,625
  347
  318
  8
  0
  2684
 21  32   สุรินทร์  195
  15,196
  4,091
  4,015
  461
  417
  7
  1
  249
 22  33   ศรีสะเกษ  90
  18,393
  3,680
  4,154
  332
  429
  6
  0
  591
 23  34   อุบลราชธานี  271
  20,819
  6,575
  5,383
  582
  318
  4
  0
  880
 24  35   ยโสธร  31
  6,867
  1,804
  1,420
  176
  74
  0
  0
  35
 25  36   ชัยภูมิ  180
  15,544
  3,967
  3,976
  411
  314
  6
  0
  673
 26  37   อำนาจเจริญ  162
  4,616
  1,115
  1,114
  111
  45
  0
  0
  41
 27  38   บึงกาฬ  107
  4,989
  1,285
  1,165
  107
  48
  0
  0
  111
 28  39   หนองบัวลำภู  115
  7,138
  1,351
  1,007
  113
  51
  5
  0
  59
 29  40   ขอนแก่น  31
  21,947
  4,988
  4,664
  924
  398
  6
  0
  83
 30  41   อุดรธานี  176
  17,838
  4,816
  4,335
  559
  273
  6
  0
  106
 31  42   เลย  27
  7,219
  2,714
  2,879
  485
  214
  2
  0
  66
 32  43   หนองคาย  175
  6,597
  1,786
  1,545
  204
  83
  2
  0
  77
 33  44   มหาสารคาม  187
  13,038
  3,883
  3,192
  524
  242
  8
  0
  165
 34  45   ร้อยเอ็ด  363
  20,057
  5,913
  6,124
  607
  318
  6
  0
  95
 35  46   กาฬสินธุ์  136
  10,845
  2,949
  3,527
  420
  184
  0
  0
  178
 36  47   สกลนคร  55
  16,317
  3,591
  2,923
  435
  224
  8
  0
  264
 37  48   นครพนม  45
  7,518
  2,098
  1,723
  233
  121
  5
  1
  1257
 38  49   มุกดาหาร  33
  4,079
  1,069
  1,152
  194
  53
  2
  0
  84
 39  50   เชียงใหม่  149
  20,462
  4,745
  3,796
  941
  852
  47
  1
  3784
 40  51   ลำพูน  55
  6,752
  2,141
  1,319
  398
  242
  7
  0
  7
 41  52   ลำปาง  135
  10,853
  3,429
  2,569
  785
  415
  9
  2
  588
 42  53   อุตรดิตถ์  50
  6,850
  1,595
  1,887
  372
  269
  8
  0
  140
 43  54   แพร่  165
  6,383
  2,156
  2,082
  765
  312
  8
  1
  204
 44  55   น่าน  70
  5,396
  2,493
  2,857
  322
  241
  9
  0
  230
 45  56   พะเยา  77
  9,704
  1,893
  1,970
  315
  199
  5
  0
  823
 46  57   เชียงราย  205
  16,220
  3,891
  3,039
  545
  439
  10
  0
  444
 47  58   แม่ฮ่องสอน  17
  2,155
  590
  555
  138
  87
  3
  0
  583
 48  60   นครสวรรค์  65
  11,914
  3,067
  2,631
  798
  584
  14
  0
  253
 49  61   อุทัยธานี  53
  3,658
  1,232
  1,056
  239
  143
  3
  0
  321
 50  62   กำแพงเพชร  108
  8,057
  2,043
  1,478
  352
  233
  7
  0
  80
 51  63   ตาก  86
  7,501
  1,894
  1,328
  398
  186
  11
  0
  1214
 52  64   สุโขทัย  91
  7,931
  2,051
  2,020
  470
  266
  7
  0
  103
 53  65   พิษณุโลก  77
  12,650
  2,286
  1,725
  554
  444
  16
  0
  143
 54  66   พิจิตร  105
  7,418
  2,315
  1,588
  456
  231
  6
  0
  979
 55  67   เพชรบูรณ์  103
  12,037
  2,501
  1,900
  386
  312
  11
  2
  11
 56  70   ราชบุรี  126
  8,303
  1,572
  1,332
  494
  389
  13
  1
  121
 57  71   กาญจนบุรี  156
  8,037
  2,370
  2,091
  679
  511
  19
  0
  225
 58  72   สุพรรณบุรี  127
  10,139
  2,800
  2,055
  516
  489
  17
  0
  173
 59  73   นครปฐม  12
  6,825
  1,460
  1,158
  519
  508
  16
  1
  496
 60  74   สมุทรสาคร  123
  2,168
  457
  334
  164
  178
  10
  0
  214
 61  75   สมุทรสงคราม  16
  1,163
  364
  411
  116
  150
  6
  0
  10
 62  76   เพชรบุรี  87
  4,848
  1,125
  1,069
  392
  370
  9
  1
  567
 63  77   ประจวบคีรีขันธ์  25
  4,075
  1,063
  828
  267
  225
  10
  2
  346
 64  80   นครศรีธรรมราช  100
  14,460
  4,905
  4,189
  2,183
  1455
  24
  1
  247
 65  81   กระบี่  25
  3,967
  1,529
  1,055
  418
  382
  4
  0
  676
 66  82   พังงา  12
  3,060
  956
  617
  307
  167
  4
  0
  173
 67  83   ภูเก็ต  15
  1,206
  265
  264
  203
  203
  10
  0
  42
 68  84   สุราษฎร์ธานี  88
  9,442
  3,974
  3,889
  1,504
  1378
  42
  2
  263
 69  85   ระนอง  15
  1,504
  528
  553
  196
  102
  1
  1
  39
 70  86   ชุมพร  30
  6,339
  2,147
  1,773
  854
  498
  13
  0
  142
 71  90   สงขลา  117
  8,858
  2,820
  2,794
  1,627
  980
  16
  1
  639
 72  91   สตูล  0
  2,317
  987
  1,316
  315
  201
  1
  0
  1
 73  92   ตรัง  67
  5,506
  1,583
  1,579
  644
  590
  7
  0
  169
 74  93   พัทลุง  32
  5,765
  2,122
  2,135
  1,034
  619
  4
  0
  43
 75  94   ปัตตานี  13
  2,270
  1,276
  2,160
  720
  440
  8
  0
  59
 76  95   ยะลา  17
  2,055
  1,097
  1,447
  336
  297
  3
  0
  127
 77  96   นราธิวาส  24
  3,195
  1,663
  2,282
  485
  381
  2
  1
  147
    1,066,723  7,690
  638,118
  172,581
  152,927
  39,292
  27101
  803
  35
  28176