จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  10   กรุงเทพมหานคร  46
  7,348
  3,140
  1,990
  1,747
  1107
  56
  2
  980
 2  11   สมุทรปราการ  93
  4,630
  1,051
  1,223
  433
  316
  11
  3
  71
 3  12   นนทบุรี  181
  4,369
  1,147
  914
  661
  575
  33
  0
  24
 4  13   ปทุมธานี  65
  5,261
  1,548
  1,132
  720
  562
  26
  0
  252
 5  14   พระนครศรีอยุธยา  232
  7,065
  1,981
  1,407
  695
  373
  13
  1
  84
 6  15   อ่างทอง  17
  2,958
  1,059
  836
  231
  153
  3
  0
  165
 7  16   ลพบุรี  51
  7,409
  1,980
  1,493
  534
  345
  12
  0
  170
 8  17   สิงห์บุรี  2
  2,759
  760
  684
  322
  134
  5
  0
  72
 9  18   ชัยนาท  111
  6,187
  1,421
  1,092
  433
  212
  16
  1
  197
 10  19   สระบุรี  90
  5,995
  1,755
  1,231
  505
  326
  13
  0
  132
 11  20   ชลบุรี  94
  10,057
  1,008
  633
  322
  325
  23
  2
  138
 12  21   ระยอง  84
  6,495
  1,435
  1,056
  437
  409
  13
  1
  110
 13  22   จันทบุรี  84
  5,524
  1,541
  1,204
  250
  266
  5
  0
  237
 14  23   ตราด  22
  2,689
  804
  612
  129
  113
  7
  0
  37
 15  24   ฉะเชิงเทรา  145
  7,580
  1,172
  739
  298
  254
  9
  1
  443
 16  25   ปราจีนบุรี  69
  5,750
  1,339
  825
  182
  137
  10
  1
  345
 17  26   นครนายก  12
  2,500
  682
  531
  176
  91
  4
  0
  28
 18  27   สระแก้ว  57
  5,538
  1,621
  1,219
  250
  128
  1
  0
  59
 19  30   นครราชสีมา  927
  34,391
  8,506
  6,903
  1,297
  947
  16
  1
  584
 20  31   บุรีรัมย์  141
  17,576
  4,084
  3,940
  377
  349
  7
  0
  1785
 21  32   สุรินทร์  195
  15,352
  4,101
  3,899
  443
  398
  7
  1
  241
 22  33   ศรีสะเกษ  90
  18,795
  3,600
  3,946
  321
  429
  8
  0
  578
 23  34   อุบลราชธานี  273
  21,334
  6,573
  5,175
  576
  298
  4
  0
  853
 24  35   ยโสธร  28
  7,234
  1,837
  1,257
  158
  75
  0
  0
  20
 25  36   ชัยภูมิ  176
  15,615
  3,841
  3,642
  383
  309
  6
  0
  707
 26  37   อำนาจเจริญ  165
  4,710
  1,115
  1,086
  99
  43
  0
  0
  33
 27  38   บึงกาฬ  99
  5,102
  1,242
  1,119
  95
  42
  0
  0
  107
 28  39   หนองบัวลำภู  153
  7,219
  1,318
  949
  104
  47
  5
  0
  57
 29  40   ขอนแก่น  1
  22,684
  4,914
  4,355
  861
  349
  6
  0
  49
 30  41   อุดรธานี  195
  17,948
  4,769
  4,298
  551
  250
  4
  0
  93
 31  42   เลย  28
  7,330
  2,713
  2,875
  475
  199
  2
  0
  52
 32  43   หนองคาย  174
  6,734
  1,765
  1,500
  189
  84
  3
  0
  71
 33  44   มหาสารคาม  189
  13,042
  3,690
  2,983
  505
  226
  7
  0
  137
 34  45   ร้อยเอ็ด  367
  20,631
  5,869
  5,958
  596
  307
  7
  0
  81
 35  46   กาฬสินธุ์  140
  11,185
  3,011
  3,523
  420
  189
  2
  0
  197
 36  47   สกลนคร  74
  16,261
  3,419
  2,767
  403
  206
  7
  0
  132
 37  48   นครพนม  45
  7,624
  2,101
  1,645
  222
  112
  5
  1
  1342
 38  49   มุกดาหาร  34
  4,203
  1,086
  1,156
  196
  56
  2
  0
  27
 39  50   เชียงใหม่  148
  21,744
  5,115
  4,076
  972
  916
  50
  2
  2498
 40  51   ลำพูน  54
  6,888
  2,093
  1,282
  372
  220
  7
  0
  8
 41  52   ลำปาง  132
  11,100
  3,434
  2,476
  752
  382
  8
  1
  560
 42  53   อุตรดิตถ์  51
  6,879
  1,526
  1,827
  350
  245
  8
  0
  147
 43  54   แพร่  191
  6,708
  2,093
  1,951
  714
  274
  7
  1
  272
 44  55   น่าน  88
  5,608
  2,514
  2,723
  272
  204
  7
  0
  262
 45  56   พะเยา  81
  10,245
  1,948
  1,940
  306
  193
  5
  0
  321
 46  57   เชียงราย  215
  16,629
  3,912
  2,875
  495
  390
  10
  0
  436
 47  58   แม่ฮ่องสอน  19
  2,363
  678
  599
  161
  96
  3
  0
  486
 48  60   นครสวรรค์  62
  11,974
  2,949
  2,422
  713
  524
  11
  0
  161
 49  61   อุทัยธานี  55
  3,712
  1,273
  1,080
  245
  145
  4
  0
  270
 50  62   กำแพงเพชร  114
  8,065
  1,994
  1,385
  306
  209
  3
  0
  73
 51  63   ตาก  87
  7,539
  1,836
  1,256
  378
  171
  7
  0
  1093
 52  64   สุโขทัย  85
  8,029
  2,033
  1,963
  463
  249
  6
  0
  105
 53  65   พิษณุโลก  76
  12,712
  2,135
  1,587
  476
  400
  17
  0
  126
 54  66   พิจิตร  115
  7,545
  2,300
  1,515
  425
  225
  7
  0
  1062
 55  67   เพชรบูรณ์  106
  12,101
  2,469
  1,805
  349
  273
  11
  1
  2
 56  70   ราชบุรี  127
  8,352
  1,544
  1,247
  466
  352
  13
  1
  126
 57  71   กาญจนบุรี  159
  8,192
  2,386
  2,050
  673
  498
  18
  0
  208
 58  72   สุพรรณบุรี  125
  10,230
  2,704
  1,910
  476
  406
  16
  0
  142
 59  73   นครปฐม  11
  6,648
  1,380
  1,038
  471
  441
  14
  0
  496
 60  74   สมุทรสาคร  103
  2,189
  438
  320
  146
  161
  8
  0
  210
 61  75   สมุทรสงคราม  17
  1,180
  353
  404
  112
  142
  6
  0
  10
 62  76   เพชรบุรี  91
  5,025
  1,130
  1,053
  377
  349
  9
  1
  164
 63  77   ประจวบคีรีขันธ์  31
  4,235
  1,046
  791
  256
  207
  12
  1
  306
 64  80   นครศรีธรรมราช  101
  14,633
  4,806
  4,076
  2,109
  1360
  26
  1
  233
 65  81   กระบี่  27
  4,039
  1,501
  1,006
  406
  340
  5
  0
  317
 66  82   พังงา  11
  3,141
  970
  615
  304
  151
  2
  0
  28
 67  83   ภูเก็ต  15
  1,255
  269
  258
  211
  210
  10
  0
  22
 68  84   สุราษฎร์ธานี  95
  9,517
  3,834
  3,613
  1,390
  1215
  34
  2
  181
 69  85   ระนอง  12
  1,526
  536
  550
  187
  96
  1
  1
  38
 70  86   ชุมพร  30
  6,381
  2,030
  1,626
  764
  420
  7
  0
  119
 71  90   สงขลา  124
  9,326
  2,935
  2,709
  1,576
  946
  18
  0
  155
 72  91   สตูล  1
  2,344
  991
  1,316
  316
  189
  2
  0
  4
 73  92   ตรัง  74
  5,703
  1,547
  1,415
  581
  477
  6
  0
  198
 74  93   พัทลุง  34
  5,794
  2,068
  2,014
  932
  535
  3
  0
  35
 75  94   ปัตตานี  11
  2,307
  1,278
  2,041
  689
  391
  7
  0
  51
 76  95   ยะลา  17
  2,090
  1,118
  1,455
  339
  298
  3
  0
  89
 77  96   นราธิวาส  24
  3,231
  1,656
  2,254
  479
  371
  2
  1
  139
    1,065,910  7,868
  652,263
  171,820
  148,320
  37,605
  25412
  751
  28
  21843