จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  10   กรุงเทพมหานคร  47
  7,488
  3,196
  2,046
  1,808
  1151
  65
  3
  1115
 2  11   สมุทรปราการ  93
  4,596
  1,133
  1,277
  521
  382
  12
  3
  89
 3  12   นนทบุรี  162
  4,097
  1,153
  943
  678
  649
  37
  1
  76
 4  13   ปทุมธานี  60
  5,108
  1,710
  1,283
  773
  636
  34
  1
  264
 5  14   พระนครศรีอยุธยา  213
  6,728
  2,006
  1,499
  725
  381
  14
  1
  149
 6  15   อ่างทอง  18
  2,804
  1,049
  921
  241
  168
  3
  0
  176
 7  16   ลพบุรี  54
  7,298
  2,061
  1,610
  581
  386
  14
  0
  288
 8  17   สิงห์บุรี  1
  2,667
  815
  717
  350
  153
  7
  0
  55
 9  18   ชัยนาท  100
  6,032
  1,475
  1,185
  505
  252
  16
  1
  226
 10  19   สระบุรี  74
  5,862
  1,799
  1,346
  564
  355
  17
  1
  152
 11  20   ชลบุรี  94
  9,939
  1,040
  666
  351
  353
  26
  2
  157
 12  21   ระยอง  83
  6,427
  1,482
  1,132
  478
  471
  16
  2
  219
 13  22   จันทบุรี  77
  5,272
  1,586
  1,314
  285
  342
  9
  0
  286
 14  23   ตราด  22
  2,531
  752
  598
  135
  121
  7
  0
  290
 15  24   ฉะเชิงเทรา  144
  7,026
  1,262
  826
  330
  302
  9
  1
  395
 16  25   ปราจีนบุรี  63
  5,406
  1,250
  769
  169
  133
  10
  1
  301
 17  26   นครนายก  12
  2,505
  696
  593
  181
  99
  4
  0
  71
 18  27   สระแก้ว  65
  5,601
  1,702
  1,377
  313
  169
  5
  1
  113
 19  30   นครราชสีมา  949
  29,833
  7,691
  6,214
  1,156
  795
  19
  1
  1702
 20  31   บุรีรัมย์  165
  16,142
  4,082
  4,230
  379
  375
  9
  1
  2173
 21  32   สุรินทร์  193
  15,099
  4,101
  4,100
  467
  443
  7
  1
  247
 22  33   ศรีสะเกษ  91
  18,273
  3,727
  4,214
  358
  442
  7
  0
  660
 23  34   อุบลราชธานี  274
  20,700
  6,638
  5,504
  604
  336
  6
  0
  949
 24  35   ยโสธร  31
  6,761
  1,777
  1,617
  177
  74
  0
  0
  36
 25  36   ชัยภูมิ  180
  15,679
  4,129
  4,279
  465
  348
  5
  0
  670
 26  37   อำนาจเจริญ  158
  4,565
  1,132
  1,126
  111
  48
  0
  0
  42
 27  38   บึงกาฬ  110
  4,816
  1,331
  1,226
  116
  56
  0
  0
  161
 28  39   หนองบัวลำภู  113
  7,028
  1,406
  1,085
  113
  49
  5
  0
  58
 29  40   ขอนแก่น  33
  21,637
  5,060
  4,833
  974
  431
  6
  0
  105
 30  41   อุดรธานี  167
  17,622
  4,881
  4,437
  578
  274
  6
  0
  113
 31  42   เลย  28
  7,072
  2,770
  2,941
  491
  225
  2
  0
  73
 32  43   หนองคาย  163
  6,489
  1,795
  1,610
  215
  89
  2
  0
  82
 33  44   มหาสารคาม  193
  13,111
  3,998
  3,399
  552
  261
  9
  0
  186
 34  45   ร้อยเอ็ด  359
  19,819
  6,007
  6,303
  643
  340
  6
  0
  101
 35  46   กาฬสินธุ์  132
  10,760
  2,978
  3,632
  452
  194
  0
  0
  220
 36  47   สกลนคร  55
  16,364
  3,668
  3,047
  462
  235
  8
  0
  273
 37  48   นครพนม  42
  7,418
  2,125
  1,757
  231
  122
  5
  1
  1332
 38  49   มุกดาหาร  31
  4,000
  1,054
  1,137
  195
  53
  2
  0
  160
 39  50   เชียงใหม่  146
  20,143
  4,662
  3,775
  937
  865
  47
  1
  4551
 40  51   ลำพูน  52
  6,682
  2,181
  1,374
  427
  263
  6
  0
  6
 41  52   ลำปาง  117
  10,574
  3,560
  2,802
  873
  498
  9
  1
  486
 42  53   อุตรดิตถ์  51
  6,811
  1,674
  1,964
  413
  295
  9
  0
  155
 43  54   แพร่  162
  6,234
  2,182
  2,161
  805
  333
  9
  1
  201
 44  55   น่าน  51
  5,301
  2,478
  2,991
  388
  284
  9
  0
  222
 45  56   พะเยา  72
  9,619
  1,905
  2,019
  335
  221
  5
  0
  817
 46  57   เชียงราย  196
  16,000
  3,958
  3,191
  604
  489
  11
  0
  457
 47  58   แม่ฮ่องสอน  17
  2,138
  603
  549
  143
  89
  3
  0
  669
 48  60   นครสวรรค์  61
  11,989
  3,256
  2,844
  870
  646
  14
  0
  322
 49  61   อุทัยธานี  45
  3,408
  1,129
  1,019
  231
  132
  1
  0
  593
 50  62   กำแพงเพชร  103
  7,988
  2,078
  1,537
  377
  253
  8
  0
  78
 51  63   ตาก  88
  7,493
  1,932
  1,376
  401
  203
  11
  0
  1216
 52  64   สุโขทัย  86
  7,870
  2,062
  2,033
  494
  287
  6
  0
  100
 53  65   พิษณุโลก  74
  12,530
  2,349
  1,788
  578
  461
  16
  0
  176
 54  66   พิจิตร  103
  7,314
  2,372
  1,647
  484
  248
  6
  0
  968
 55  67   เพชรบูรณ์  101
  12,003
  2,557
  1,960
  426
  336
  11
  2
  16
 56  70   ราชบุรี  124
  8,308
  1,630
  1,394
  524
  421
  13
  1
  147
 57  71   กาญจนบุรี  154
  8,024
  2,404
  2,158
  689
  524
  18
  0
  245
 58  72   สุพรรณบุรี  126
  10,119
  2,837
  2,126
  525
  505
  19
  0
  192
 59  73   นครปฐม  11
  6,677
  1,469
  1,199
  508
  518
  16
  1
  537
 60  74   สมุทรสาคร  130
  2,148
  460
  339
  167
  180
  10
  0
  211
 61  75   สมุทรสงคราม  13
  1,145
  364
  430
  122
  143
  6
  0
  10
 62  76   เพชรบุรี  89
  4,802
  1,121
  1,069
  396
  373
  12
  1
  728
 63  77   ประจวบคีรีขันธ์  21
  4,060
  1,098
  863
  271
  235
  11
  2
  340
 64  80   นครศรีธรรมราช  98
  14,409
  4,973
  4,292
  2,249
  1558
  24
  1
  273
 65  81   กระบี่  25
  3,926
  1,548
  1,093
  446
  408
  5
  0
  644
 66  82   พังงา  13
  3,048
  972
  633
  313
  175
  4
  0
  131
 67  83   ภูเก็ต  16
  1,227
  289
  286
  212
  221
  12
  0
  56
 68  84   สุราษฎร์ธานี  85
  9,330
  3,947
  3,892
  1,498
  1397
  42
  2
  256
 69  85   ระนอง  41
  1,472
  558
  591
  202
  111
  2
  1
  74
 70  86   ชุมพร  31
  6,304
  2,214
  1,841
  878
  533
  13
  0
  161
 71  90   สงขลา  118
  8,674
  2,799
  2,781
  1,625
  992
  17
  1
  1043
 72  91   สตูล  0
  2,299
  1,000
  1,315
  316
  214
  1
  0
  1
 73  92   ตรัง  67
  5,518
  1,589
  1,585
  646
  593
  7
  0
  370
 74  93   พัทลุง  29
  5,537
  2,040
  2,112
  1,018
  624
  6
  0
  39
 75  94   ปัตตานี  14
  2,227
  1,268
  2,182
  721
  456
  8
  0
  64
 76  95   ยะลา  17
  2,006
  1,094
  1,456
  349
  308
  3
  0
  167
 77  96   นราธิวาส  22
  3,114
  1,641
  2,315
  521
  410
  2
  1
  139
    1,069,918  7,618
  629,046
  174,770
  157,775
  40,709
  28495
  841
  38
  30626