จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  10   กรุงเทพมหานคร  47
  7,490
  3,197
  2,046
  1,809
  1151
  65
  3
  1115
 2  11   สมุทรปราการ  91
  4,581
  1,099
  1,239
  472
  356
  12
  3
  82
 3  12   นนทบุรี  168
  4,231
  1,119
  896
  642
  573
  34
  0
  52
 4  13   ปทุมธานี  64
  5,153
  1,597
  1,154
  720
  573
  27
  0
  257
 5  14   พระนครศรีอยุธยา  230
  6,949
  1,984
  1,434
  711
  371
  13
  1
  83
 6  15   อ่างทอง  17
  2,930
  1,056
  843
  230
  156
  3
  0
  169
 7  16   ลพบุรี  55
  7,383
  1,989
  1,504
  542
  347
  12
  0
  169
 8  17   สิงห์บุรี  2
  2,759
  760
  684
  322
  134
  5
  0
  72
 9  18   ชัยนาท  107
  6,128
  1,444
  1,142
  466
  232
  16
  1
  200
 10  19   สระบุรี  90
  5,931
  1,740
  1,255
  509
  324
  13
  0
  132
 11  20   ชลบุรี  94
  10,028
  1,001
  630
  321
  325
  23
  2
  137
 12  21   ระยอง  82
  6,527
  1,462
  1,089
  456
  442
  13
  2
  119
 13  22   จันทบุรี  85
  5,391
  1,519
  1,200
  255
  265
  5
  0
  450
 14  23   ตราด  22
  2,596
  773
  594
  132
  119
  7
  0
  153
 15  24   ฉะเชิงเทรา  152
  7,406
  1,175
  775
  309
  261
  8
  1
  416
 16  25   ปราจีนบุรี  64
  5,493
  1,258
  774
  171
  127
  10
  1
  317
 17  26   นครนายก  12
  2,500
  683
  531
  177
  93
  4
  0
  31
 18  27   สระแก้ว  57
  5,519
  1,612
  1,219
  250
  126
  1
  0
  60
 19  30   นครราชสีมา  923
  34,242
  8,455
  6,866
  1,294
  942
  16
  1
  696
 20  31   บุรีรัมย์  142
  17,562
  4,081
  3,947
  377
  348
  8
  0
  1788
 21  32   สุรินทร์  195
  15,275
  4,103
  3,979
  452
  409
  7
  1
  247
 22  33   ศรีสะเกษ  88
  18,688
  3,602
  3,966
  320
  426
  8
  0
  664
 23  34   อุบลราชธานี  273
  21,007
  6,564
  5,298
  574
  312
  4
  0
  837
 24  35   ยโสธร  28
  7,235
  1,837
  1,257
  159
  76
  0
  0
  19
 25  36   ชัยภูมิ  174
  15,478
  3,866
  3,751
  391
  305
  5
  0
  696
 26  37   อำนาจเจริญ  164
  4,665
  1,116
  1,099
  108
  44
  0
  0
  39
 27  38   บึงกาฬ  94
  5,060
  1,261
  1,136
  100
  44
  0
  0
  105
 28  39   หนองบัวลำภู  151
  7,142
  1,333
  985
  112
  49
  5
  0
  62
 29  40   ขอนแก่น  4
  22,456
  4,940
  4,468
  876
  384
  6
  0
  63
 30  41   อุดรธานี  178
  17,969
  4,785
  4,261
  548
  249
  5
  0
  88
 31  42   เลย  28
  7,322
  2,713
  2,879
  476
  201
  2
  0
  52
 32  43   หนองคาย  176
  6,663
  1,766
  1,520
  200
  83
  3
  0
  74
 33  44   มหาสารคาม  184
  12,966
  3,748
  3,062
  509
  230
  7
  0
  143
 34  45   ร้อยเอ็ด  367
  20,431
  5,877
  6,067
  592
  314
  7
  0
  94
 35  46   กาฬสินธุ์  138
  10,911
  2,942
  3,491
  412
  185
  1
  0
  186
 36  47   สกลนคร  55
  16,319
  3,533
  2,869
  420
  214
  8
  0
  193
 37  48   นครพนม  44
  7,535
  2,073
  1,654
  224
  114
  5
  1
  1315
 38  49   มุกดาหาร  35
  4,203
  1,087
  1,155
  196
  56
  2
  0
  27
 39  50   เชียงใหม่  150
  20,825
  4,821
  3,851
  934
  878
  49
  2
  3279
 40  51   ลำพูน  53
  6,795
  2,132
  1,311
  390
  227
  7
  0
  7
 41  52   ลำปาง  133
  11,068
  3,457
  2,499
  767
  395
  9
  1
  550
 42  53   อุตรดิตถ์  50
  6,848
  1,572
  1,863
  355
  253
  8
  0
  138
 43  54   แพร่  177
  6,594
  2,135
  1,968
  729
  285
  7
  1
  256
 44  55   น่าน  75
  5,498
  2,523
  2,821
  306
  228
  10
  0
  225
 45  56   พะเยา  81
  9,830
  1,883
  1,949
  302
  193
  5
  0
  805
 46  57   เชียงราย  208
  16,375
  3,890
  2,960
  516
  422
  11
  0
  432
 47  58   แม่ฮ่องสอน  19
  2,364
  683
  596
  161
  98
  3
  0
  486
 48  60   นครสวรรค์  66
  11,960
  3,039
  2,564
  782
  569
  14
  0
  248
 49  61   อุทัยธานี  55
  3,712
  1,275
  1,085
  245
  150
  4
  0
  275
 50  62   กำแพงเพชร  111
  8,172
  2,056
  1,476
  348
  230
  5
  0
  79
 51  63   ตาก  87
  7,518
  1,876
  1,309
  396
  178
  9
  0
  1259
 52  64   สุโขทัย  89
  7,980
  2,035
  2,003
  467
  252
  7
  0
  103
 53  65   พิษณุโลก  79
  12,661
  2,208
  1,646
  519
  417
  15
  0
  144
 54  66   พิจิตร  107
  7,530
  2,341
  1,529
  445
  227
  6
  0
  1012
 55  67   เพชรบูรณ์  104
  12,028
  2,474
  1,853
  370
  300
  11
  1
  7
 56  70   ราชบุรี  128
  8,338
  1,567
  1,318
  485
  386
  13
  1
  122
 57  71   กาญจนบุรี  158
  8,138
  2,383
  2,048
  669
  497
  18
  0
  224
 58  72   สุพรรณบุรี  127
  10,201
  2,810
  2,028
  517
  483
  17
  0
  173
 59  73   นครปฐม  12
  6,824
  1,449
  1,137
  507
  500
  16
  1
  500
 60  74   สมุทรสาคร  122
  2,152
  449
  318
  150
  165
  8
  0
  212
 61  75   สมุทรสงคราม  16
  1,174
  357
  413
  112
  150
  6
  0
  10
 62  76   เพชรบุรี  93
  4,961
  1,134
  1,076
  394
  362
  10
  1
  392
 63  77   ประจวบคีรีขันธ์  27
  4,103
  1,048
  806
  259
  216
  11
  2
  342
 64  80   นครศรีธรรมราช  101
  14,520
  4,853
  4,122
  2,143
  1411
  25
  1
  235
 65  81   กระบี่  26
  3,995
  1,515
  1,038
  415
  365
  4
  0
  548
 66  82   พังงา  11
  3,104
  961
  613
  306
  159
  2
  0
  28
 67  83   ภูเก็ต  14
  1,204
  256
  250
  190
  195
  10
  0
  26
 68  84   สุราษฎร์ธานี  91
  9,461
  3,878
  3,748
  1,473
  1296
  39
  2
  284
 69  85   ระนอง  12
  1,524
  528
  554
  193
  96
  1
  1
  38
 70  86   ชุมพร  30
  6,332
  2,068
  1,644
  801
  444
  11
  0
  123
 71  90   สงขลา  117
  9,158
  2,840
  2,639
  1,535
  916
  18
  0
  639
 72  91   สตูล  0
  2,328
  997
  1,308
  314
  199
  1
  0
  1
 73  92   ตรัง  74
  5,706
  1,548
  1,415
  583
  479
  6
  0
  198
 74  93   พัทลุง  34
  5,809
  2,112
  2,109
  1,000
  597
  3
  0
  40
 75  94   ปัตตานี  11
  2,268
  1,267
  2,091
  688
  414
  7
  0
  58
 76  95   ยะลา  17
  2,058
  1,098
  1,451
  336
  296
  3
  0
  91
 77  96   นราธิวาส  24
  3,210
  1,663
  2,266
  481
  378
  2
  1
  144
    1,067,575  7,769
  646,450
  172,331
  150,394
  38,417
  26266
  781
  32
  25135