จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  10   กรุงเทพมหานคร  47
  7,490
  3,197
  2,046
  1,809
  1151
  65
  3
  1115
 2  11   สมุทรปราการ  93
  4,599
  1,102
  1,239
  472
  356
  12
  3
  82
 3  12   นนทบุรี  168
  4,232
  1,125
  909
  645
  582
  35
  0
  53
 4  13   ปทุมธานี  64
  5,152
  1,596
  1,161
  724
  574
  27
  0
  257
 5  14   พระนครศรีอยุธยา  228
  6,934
  1,986
  1,432
  712
  369
  13
  1
  93
 6  15   อ่างทอง  17
  2,929
  1,055
  846
  230
  157
  3
  0
  169
 7  16   ลพบุรี  58
  7,373
  2,001
  1,526
  545
  347
  12
  0
  232
 8  17   สิงห์บุรี  2
  2,759
  760
  684
  322
  134
  5
  0
  72
 9  18   ชัยนาท  107
  6,130
  1,455
  1,141
  468
  233
  16
  1
  199
 10  19   สระบุรี  90
  5,948
  1,743
  1,255
  511
  326
  13
  0
  131
 11  20   ชลบุรี  94
  10,033
  1,004
  632
  321
  326
  23
  2
  137
 12  21   ระยอง  83
  6,535
  1,467
  1,100
  469
  450
  15
  2
  138
 13  22   จันทบุรี  86
  5,379
  1,519
  1,206
  258
  269
  5
  0
  424
 14  23   ตราด  22
  2,586
  774
  600
  131
  121
  7
  0
  158
 15  24   ฉะเชิงเทรา  151
  7,373
  1,172
  770
  306
  259
  8
  1
  414
 16  25   ปราจีนบุรี  64
  5,484
  1,254
  773
  170
  127
  10
  1
  316
 17  26   นครนายก  12
  2,500
  683
  532
  178
  93
  4
  0
  31
 18  27   สระแก้ว  57
  5,507
  1,610
  1,218
  251
  126
  1
  0
  60
 19  30   นครราชสีมา  921
  34,239
  8,464
  6,868
  1,294
  943
  16
  1
  698
 20  31   บุรีรัมย์  142
  17,547
  4,072
  3,940
  376
  348
  8
  0
  1803
 21  32   สุรินทร์  195
  15,269
  4,102
  3,992
  458
  408
  7
  1
  247
 22  33   ศรีสะเกษ  89
  18,675
  3,611
  3,984
  321
  428
  8
  0
  677
 23  34   อุบลราชธานี  272
  20,934
  6,547
  5,311
  571
  311
  4
  0
  841
 24  35   ยโสธร  28
  7,098
  1,794
  1,237
  156
  72
  0
  0
  21
 25  36   ชัยภูมิ  175
  15,475
  3,872
  3,764
  392
  306
  5
  0
  696
 26  37   อำนาจเจริญ  163
  4,652
  1,117
  1,103
  110
  44
  0
  0
  40
 27  38   บึงกาฬ  96
  5,033
  1,256
  1,147
  101
  46
  0
  0
  106
 28  39   หนองบัวลำภู  152
  7,134
  1,339
  989
  112
  48
  5
  0
  62
 29  40   ขอนแก่น  4
  22,427
  4,947
  4,472
  876
  393
  6
  0
  65
 30  41   อุดรธานี  177
  17,968
  4,791
  4,268
  546
  250
  5
  0
  88
 31  42   เลย  28
  7,310
  2,710
  2,883
  477
  202
  2
  0
  53
 32  43   หนองคาย  176
  6,666
  1,764
  1,521
  202
  83
  3
  0
  72
 33  44   มหาสารคาม  183
  12,949
  3,752
  3,074
  511
  230
  7
  0
  145
 34  45   ร้อยเอ็ด  366
  20,351
  5,879
  6,068
  590
  316
  6
  0
  95
 35  46   กาฬสินธุ์  139
  10,902
  2,943
  3,502
  411
  186
  1
  0
  185
 36  47   สกลนคร  55
  16,412
  3,604
  2,919
  437
  225
  8
  0
  278
 37  48   นครพนม  44
  7,543
  2,071
  1,650
  224
  114
  5
  1
  1314
 38  49   มุกดาหาร  35
  4,188
  1,086
  1,156
  197
  56
  2
  0
  28
 39  50   เชียงใหม่  148
  20,593
  4,761
  3,806
  928
  852
  48
  2
  3349
 40  51   ลำพูน  53
  6,786
  2,138
  1,310
  391
  229
  7
  0
  7
 41  52   ลำปาง  133
  11,054
  3,448
  2,509
  775
  400
  9
  2
  552
 42  53   อุตรดิตถ์  50
  6,849
  1,578
  1,859
  356
  253
  8
  0
  140
 43  54   แพร่  175
  6,566
  2,134
  1,989
  735
  289
  7
  1
  255
 44  55   น่าน  74
  5,493
  2,531
  2,827
  306
  229
  10
  0
  225
 45  56   พะเยา  81
  9,797
  1,889
  1,963
  307
  196
  5
  0
  810
 46  57   เชียงราย  208
  16,348
  3,864
  2,987
  521
  427
  11
  0
  431
 47  58   แม่ฮ่องสอน  19
  2,365
  683
  596
  161
  98
  3
  0
  486
 48  60   นครสวรรค์  65
  11,987
  3,068
  2,598
  799
  582
  14
  0
  263
 49  61   อุทัยธานี  55
  3,713
  1,275
  1,085
  245
  150
  4
  0
  275
 50  62   กำแพงเพชร  111
  8,169
  2,055
  1,477
  348
  230
  5
  0
  80
 51  63   ตาก  88
  7,514
  1,876
  1,311
  399
  179
  9
  0
  1254
 52  64   สุโขทัย  90
  7,969
  2,038
  2,010
  465
  256
  7
  0
  102
 53  65   พิษณุโลก  79
  12,639
  2,208
  1,647
  518
  417
  15
  0
  143
 54  66   พิจิตร  107
  7,514
  2,344
  1,541
  448
  227
  6
  0
  1010
 55  67   เพชรบูรณ์  104
  12,103
  2,531
  1,904
  386
  316
  11
  2
  9
 56  70   ราชบุรี  125
  8,321
  1,569
  1,321
  488
  390
  13
  1
  122
 57  71   กาญจนบุรี  158
  8,124
  2,381
  2,056
  675
  499
  17
  0
  225
 58  72   สุพรรณบุรี  127
  10,198
  2,808
  2,029
  518
  482
  17
  0
  173
 59  73   นครปฐม  12
  6,820
  1,449
  1,137
  509
  500
  16
  1
  498
 60  74   สมุทรสาคร  122
  2,148
  448
  320
  153
  164
  8
  0
  213
 61  75   สมุทรสงคราม  16
  1,173
  358
  413
  113
  150
  6
  0
  10
 62  76   เพชรบุรี  93
  4,955
  1,135
  1,073
  394
  362
  10
  1
  392
 63  77   ประจวบคีรีขันธ์  27
  4,107
  1,048
  810
  262
  219
  10
  2
  332
 64  80   นครศรีธรรมราช  101
  14,497
  4,846
  4,113
  2,145
  1414
  25
  1
  235
 65  81   กระบี่  26
  3,987
  1,515
  1,042
  414
  364
  4
  0
  529
 66  82   พังงา  11
  3,100
  961
  610
  305
  159
  2
  0
  27
 67  83   ภูเก็ต  14
  1,196
  255
  250
  189
  191
  10
  0
  33
 68  84   สุราษฎร์ธานี  90
  9,459
  3,922
  3,827
  1,479
  1318
  41
  2
  273
 69  85   ระนอง  13
  1,520
  528
  557
  193
  97
  1
  1
  39
 70  86   ชุมพร  30
  6,365
  2,095
  1,685
  818
  458
  12
  0
  126
 71  90   สงขลา  117
  9,149
  2,841
  2,637
  1,530
  912
  18
  0
  672
 72  91   สตูล  0
  2,319
  993
  1,306
  315
  197
  1
  0
  1
 73  92   ตรัง  74
  5,707
  1,548
  1,415
  583
  479
  6
  0
  198
 74  93   พัทลุง  34
  5,798
  2,112
  2,107
  1,000
  595
  3
  0
  40
 75  94   ปัตตานี  12
  2,261
  1,268
  2,097
  690
  414
  7
  0
  58
 76  95   ยะลา  17
  2,056
  1,097
  1,449
  336
  297
  3
  0
  91
 77  96   นราธิวาส  24
  3,210
  1,662
  2,270
  481
  380
  2
  1
  144
    1,067,931  7,766
  645,644
  172,484
  150,861
  38,562
  26380
  783
  34
  25417