จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายจังหวัด
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  10   กรุงเทพมหานคร  47
  7,490
  3,197
  2,047
  1,809
  1151
  65
  3
  1116
 2  11   สมุทรปราการ  93
  4,645
  1,062
  1,235
  438
  321
  11
  3
  74
 3  12   นนทบุรี  174
  4,255
  1,112
  879
  631
  549
  33
  0
  21
 4  13   ปทุมธานี  64
  5,241
  1,544
  1,130
  721
  563
  26
  0
  251
 5  14   พระนครศรีอยุธยา  231
  7,065
  1,984
  1,405
  697
  374
  13
  1
  84
 6  15   อ่างทอง  17
  2,953
  1,057
  842
  229
  156
  3
  0
  164
 7  16   ลพบุรี  51
  7,398
  1,981
  1,497
  535
  344
  12
  0
  167
 8  17   สิงห์บุรี  2
  2,759
  760
  684
  322
  134
  5
  0
  72
 9  18   ชัยนาท  110
  6,176
  1,423
  1,091
  433
  216
  16
  1
  197
 10  19   สระบุรี  90
  5,989
  1,752
  1,238
  508
  327
  13
  0
  134
 11  20   ชลบุรี  94
  10,027
  999
  630
  320
  325
  23
  2
  136
 12  21   ระยอง  83
  6,503
  1,446
  1,059
  439
  413
  13
  1
  117
 13  22   จันทบุรี  84
  5,524
  1,539
  1,206
  250
  266
  5
  0
  236
 14  23   ตราด  22
  2,688
  799
  610
  129
  113
  7
  0
  36
 15  24   ฉะเชิงเทรา  143
  7,555
  1,168
  736
  297
  253
  9
  1
  433
 16  25   ปราจีนบุรี  69
  5,746
  1,339
  824
  181
  137
  10
  1
  344
 17  26   นครนายก  12
  2,499
  682
  532
  176
  91
  4
  0
  28
 18  27   สระแก้ว  57
  5,537
  1,622
  1,223
  250
  128
  1
  0
  59
 19  30   นครราชสีมา  926
  34,392
  8,502
  6,901
  1,297
  947
  16
  1
  584
 20  31   บุรีรัมย์  141
  17,570
  4,080
  3,939
  377
  346
  7
  0
  1786
 21  32   สุรินทร์  196
  15,329
  4,090
  3,908
  442
  398
  7
  1
  243
 22  33   ศรีสะเกษ  90
  18,777
  3,595
  3,952
  317
  429
  8
  0
  578
 23  34   อุบลราชธานี  274
  21,303
  6,540
  5,181
  574
  300
  4
  0
  822
 24  35   ยโสธร  28
  7,235
  1,837
  1,257
  157
  75
  0
  0
  20
 25  36   ชัยภูมิ  175
  15,592
  3,843
  3,653
  384
  307
  6
  0
  706
 26  37   อำนาจเจริญ  166
  4,709
  1,115
  1,090
  99
  44
  0
  0
  33
 27  38   บึงกาฬ  98
  5,096
  1,245
  1,121
  95
  44
  0
  0
  109
 28  39   หนองบัวลำภู  153
  7,203
  1,326
  954
  107
  47
  5
  0
  57
 29  40   ขอนแก่น  1
  22,668
  4,918
  4,375
  864
  349
  6
  0
  52
 30  41   อุดรธานี  189
  18,021
  4,770
  4,270
  547
  245
  5
  0
  91
 31  42   เลย  28
  7,322
  2,717
  2,882
  477
  200
  2
  0
  51
 32  43   หนองคาย  176
  6,698
  1,762
  1,499
  190
  85
  3
  0
  70
 33  44   มหาสารคาม  188
  13,015
  3,711
  3,005
  505
  228
  7
  0
  140
 34  45   ร้อยเอ็ด  367
  20,625
  5,864
  5,972
  594
  313
  7
  0
  85
 35  46   กาฬสินธุ์  140
  11,014
  2,941
  3,473
  410
  186
  1
  0
  189
 36  47   สกลนคร  64
  16,384
  3,499
  2,838
  415
  211
  8
  0
  140
 37  48   นครพนม  45
  7,623
  2,100
  1,645
  221
  112
  5
  1
  1340
 38  49   มุกดาหาร  34
  4,203
  1,086
  1,156
  196
  56
  2
  0
  27
 39  50   เชียงใหม่  144
  21,022
  4,882
  3,896
  928
  880
  49
  2
  2765
 40  51   ลำพูน  53
  6,855
  2,111
  1,295
  372
  221
  7
  0
  8
 41  52   ลำปาง  131
  11,113
  3,449
  2,497
  761
  388
  8
  1
  557
 42  53   อุตรดิตถ์  50
  6,865
  1,550
  1,831
  351
  247
  8
  0
  144
 43  54   แพร่  191
  6,683
  2,096
  1,956
  717
  272
  7
  1
  271
 44  55   น่าน  75
  5,497
  2,513
  2,817
  303
  223
  10
  0
  224
 45  56   พะเยา  79
  9,978
  1,875
  1,872
  295
  189
  5
  0
  753
 46  57   เชียงราย  211
  16,606
  3,899
  2,886
  498
  393
  11
  0
  440
 47  58   แม่ฮ่องสอน  19
  2,359
  684
  597
  159
  98
  3
  0
  486
 48  60   นครสวรรค์  62
  12,031
  3,006
  2,507
  749
  544
  12
  0
  196
 49  61   อุทัยธานี  55
  3,712
  1,274
  1,080
  245
  145
  4
  0
  269
 50  62   กำแพงเพชร  114
  8,243
  2,064
  1,483
  350
  231
  4
  0
  77
 51  63   ตาก  87
  7,501
  1,833
  1,263
  382
  173
  8
  0
  1104
 52  64   สุโขทัย  87
  8,026
  2,028
  1,974
  463
  248
  6
  0
  104
 53  65   พิษณุโลก  78
  12,740
  2,167
  1,609
  489
  406
  17
  0
  131
 54  66   พิจิตร  114
  7,538
  2,296
  1,517
  430
  226
  7
  0
  1062
 55  67   เพชรบูรณ์  105
  12,099
  2,469
  1,833
  358
  288
  11
  1
  2
 56  70   ราชบุรี  127
  8,285
  1,531
  1,261
  468
  357
  12
  1
  124
 57  71   กาญจนบุรี  158
  8,180
  2,374
  2,047
  666
  496
  18
  0
  217
 58  72   สุพรรณบุรี  126
  10,290
  2,767
  1,968
  499
  446
  16
  0
  156
 59  73   นครปฐม  11
  6,670
  1,385
  1,048
  477
  451
  14
  0
  487
 60  74   สมุทรสาคร  106
  2,178
  445
  318
  143
  165
  8
  0
  211
 61  75   สมุทรสงคราม  16
  1,175
  355
  406
  111
  144
  6
  0
  10
 62  76   เพชรบุรี  93
  5,056
  1,157
  1,087
  404
  366
  10
  1
  340
 63  77   ประจวบคีรีขันธ์  31
  4,224
  1,052
  793
  258
  206
  12
  1
  313
 64  80   นครศรีธรรมราช  100
  14,604
  4,830
  4,103
  2,120
  1385
  26
  1
  234
 65  81   กระบี่  27
  4,043
  1,518
  1,034
  416
  358
  5
  0
  335
 66  82   พังงา  11
  3,123
  966
  617
  300
  154
  2
  0
  28
 67  83   ภูเก็ต  15
  1,230
  264
  252
  202
  207
  10
  0
  22
 68  84   สุราษฎร์ธานี  96
  9,546
  3,861
  3,666
  1,428
  1252
  35
  2
  207
 69  85   ระนอง  12
  1,524
  535
  554
  190
  95
  1
  1
  35
 70  86   ชุมพร  30
  6,369
  2,034
  1,617
  770
  417
  7
  0
  121
 71  90   สงขลา  124
  9,320
  2,926
  2,706
  1,570
  945
  18
  0
  201
 72  91   สตูล  1
  2,370
  994
  1,333
  317
  195
  1
  0
  2
 73  92   ตรัง  74
  5,703
  1,547
  1,415
  582
  477
  6
  0
  198
 74  93   พัทลุง  34
  5,864
  2,128
  2,133
  1,009
  595
  3
  0
  42
 75  94   ปัตตานี  11
  2,298
  1,272
  2,060
  688
  392
  7
  0
  54
 76  95   ยะลา  17
  2,086
  1,115
  1,454
  337
  297
  3
  0
  89
 77  96   นราธิวาส  24
  3,219
  1,658
  2,259
  480
  373
  2
  1
  143
    1,067,171  7,821
  651,054
  171,917
  148,983
  37,918
  25728
  767
  29
  22954