รายงานแสดงช่วงอายุของ อสม.

จังหวัด / อำเภอ         
(หากต้องการดูทั้งประเทศ ไม่ต้องกดปุ่มเลือก ให้กดปุ่ม ออกรายงานได้เลย)


 

ช่วง อายุ อสม. จำนวน ร้อยละ