ตรวจสอบรายชื่อ อสม. ที่มีชื่อในฐานข้อมูล แต่ไม่มีสิทธิ์รับค่าป่วยการ เนื่องจากไม่มายืนยันตน (รหัส 3) หรือ เป็น อสม.ใหม่ (รหัส 4) หรือ ไม่ขอรับค่าป่วยการ (รหัส 5)


      เลือกสถานะ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ที่อยู่