รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข ปี พ.ศ. 2563


   ข้อมูลสถิติภาพรวม ปี พ.ศ. 2563
ตำบลทั้งหมด - ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 5,624 ตำบล
จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์
ภาค จำนวนจังหวัด ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
▸ ภาคเหนือ 18 1317
▸ ภาคกลาง 25 1793
▸ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 1516
▸ ภาคใต้ 14 997

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
เชียงใหม่ 36
น่าน 23
พะเยา 6
แพร่ 2
แม่ฮ่องสอน 2
ลำปาง 11
ลำพูน 4
ตาก 30
พิษณุโลก 46
เพชรบูรณ์ 64
สุโขทัย 43
อุตรดิตถ์ 31
นนทบุรี 20
สระบุรี 9
อ่างทอง 6
กาญจนบุรี 4
ราชบุรี 22
สมุทรสงคราม 5
สุพรรณบุรี 1
จันทบุรี 1
ฉะเชิงเทรา 1
ชลบุรี 4
ปราจีนบุรี 3
สมุทรปราการ 4
สระแก้ว 6
กาฬสินธุ์ 50
ขอนแก่น 34
มหาสารคาม 60
ร้อยเอ็ด 125
บึงกาฬ 5
เลย 2
หนองบัวลำภู 6
อุดรธานี 17
ชัยภูมิ 55
นครราชสีมา 200
บุรีรัมย์ 93
สุรินทร์ 44
มุกดาหาร 21
ยโสธร 67
ศรีสะเกษ 179
อำนาจเจริญ 42
อุบลราชธานี 162
ชุมพร 1
พังงา 3
สุราษฎร์ธานี 1
ตรัง 8
นราธิวาส 8
ปัตตานี 41
พัทลุง 1
ยะลา 2
สงขลา 15
สตูล 7