รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข ปี พ.ศ. 2563


   ข้อมูลสถิติภาพรวม ปี พ.ศ. 2563
ตำบลทั้งหมด - ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 5,909 ตำบล
จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์
ภาค จำนวนจังหวัด ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
▸ ภาคเหนือ 18 1517
▸ ภาคกลาง 25 1796
▸ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 1599
▸ ภาคใต้ 14 996

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
เชียงใหม่ 36
น่าน 23
พะเยา 6
แพร่ 2
แม่ฮ่องสอน 2
ลำปาง 11
ลำพูน 4
ตาก 1
พิษณุโลก 1
เพชรบูรณ์ 11
อุตรดิตถ์ 1
นนทบุรี 20
สระบุรี 9
อ่างทอง 6
กาญจนบุรี 4
เพชรบุรี 1
ราชบุรี 22
สมุทรสงคราม 5
สุพรรณบุรี 1
ชลบุรี 4
ปราจีนบุรี 2
สมุทรปราการ 3
สระแก้ว 6
กาฬสินธุ์ 56
ขอนแก่น 42
มหาสารคาม 55
ร้อยเอ็ด 47
บึงกาฬ 5
เลย 2
หนองคาย 2
หนองบัวลำภู 6
อุดรธานี 17
ชัยภูมิ 55
นครราชสีมา 200
บุรีรัมย์ 75
สุรินทร์ 46
มุกดาหาร 21
ยโสธร 67
ศรีสะเกษ 179
อำนาจเจริญ 42
อุบลราชธานี 162
พังงา 3
สุราษฎร์ธานี 1
ตรัง 8
นราธิวาส 8
ปัตตานี 42
พัทลุง 1
ยะลา 3
สงขลา 15
สตูล 7