รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข ปี พ.ศ. 2563


   ข้อมูลสถิติภาพรวม ปี พ.ศ. 2563
ตำบลทั้งหมด - ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 7,103 ตำบล
จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์
ภาค จำนวนจังหวัด ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
▸ ภาคเหนือ 18 1593
▸ ภาคกลาง 25 1849
▸ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 2605
▸ ภาคใต้ 14 1055

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
เชียงใหม่ 2
พะเยา 3
แพร่ 1
แม่ฮ่องสอน 1
ลำปาง 1
ตาก 2
สุโขทัย 5
อุตรดิตถ์ 1
กำแพงเพชร 1
นครสวรรค์ 4
พิจิตร 1
นนทบุรี 1
พระนครศรีอยุธยา 1
สระบุรี 4
อ่างทอง 1
กาญจนบุรี 2
ประจวบคีรีขันธ์ 1
เพชรบุรี 1
สมุทรสงคราม 4
ชลบุรี 5
ระยอง 2
สมุทรปราการ 4
สระแก้ว 4
กาฬสินธุ์ 3
ขอนแก่น 7
มหาสารคาม 2
ร้อยเอ็ด 6
นครพนม 1
บึงกาฬ 2
เลย 2
สกลนคร 3
หนองคาย 1
หนองบัวลำภู 1
อุดรธานี 2
ชัยภูมิ 4
นครราชสีมา 23
บุรีรัมย์ 11
สุรินทร์ 2
มุกดาหาร 1
ศรีสะเกษ 1
อำนาจเจริญ 1
กระบี่ 2
พังงา 2
สุราษฎร์ธานี 19
ตรัง 1
ปัตตานี 2
สงขลา 3