รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2563

   ข้อมูลสถิติภาพรวม จังหวัดจันทบุรี
ตำบลทั้งหมด 76 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 75 ตำบล
จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์
อำเภอ จำนวนตำบล ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
แก่งหางแมว 5 5
ขลุง 12 11
เขาคิชฌกูฏ 5 5
ท่าใหม่ 14 14
นายายอาม 6 6
โป่งน้ำร้อน 5 5
มะขาม 6 6
เมืองจันทบุรี 11 11
สอยดาว 5 5
แหลมสิงห์ 7 7