ผลการดำเนินงาน บัตร Smart Card อสม. เดือน พฤศจิกายน 2563

1. ข้อมูล อสม. ที่ไม่มีบัญชีกับ ธ.ก.ส.

2. ข้อมูล อสม. ยังไม่มารับบัตร

3. ข้อมูล อสม. ตรวจสอบสถานภาพ

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ

โพสต์เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563