ผลการดำเนินงาน บัตร Smart Card อสม. เดือน มิถุนายน 2563

1. ข้อมูลการผลิตบัตร Smart Card  อสม. ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563
2.ข้อมูล อสม.ที่ยังไม่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำบัตรฯ
รายละเอียดตามไฟล์แนบครับ

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ

โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2563