ปัญหาการบันทึก อสม.หมอประจำบ้าน

เลข 13 หลักมีอักขระปนอยู่ตามภาพ

วิธีแก้ไข ใช้รหัสผู้ใช้งานระดับ สสจ. เปลี่ยนแปลงเลข 13 หลัก ที่เมนูการจัดการข้อมูล อสม. ก่อน บันทึกฐานข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน


โพสต์เมื่อ 4 มิถุนายน 2563