ปิดระบบการบันทึก ฐานข้อมูลเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา(แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม)

เรียน ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ทุกท่าน

ขณะนี้ปิดระบบการบันทึกฐานข้อมูลเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา

(แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม)

ผู้ใช้งานระดับตำบลและอำเภอ ส่วนผู้ใช้งานระดับจังหวัดจะเปิดให้บันทึกถึง เวลา 4 ทุ่ม วันที่ 15 พ.ค.63

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


โพสต์เมื่อ 18 พฤษภาคม 2563