ผลการดำเนินงาน บัตร Smart Card อสม.

1. จำนวนบัตร อสม.ที่ผลิตจำนวน 998,311 ใบ  ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

2. อสมที่ยังไม่จัดเก็บข้อมูล(ยังไม่ลงทะเบียน)แยกรายอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563

*ตั้งแต่เดือน ม.ค.63 ยังไม่มีการผลิตบัตรเพิ่ม เพราะจะต้องผ่านการตรวจสอบบัตรจากประเทศจีน

คาดว่าจะผลิตบัตรแจกจ่ายให้ อสม. ที่สาขา ธกส.ภายในกลางเดือน เมษายน 63 นี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

เอกสารแนบ

โพสต์เมื่อ 2 เมษายน 2563