อสม. ที่ยังไม่ได้รับบัตร Smart Card

เรื่องบัตร Smart Card

ตั้งแต่ ม.ค.63 ยังไม่มีการผลิตบัตรเพิ่ม เพราะจะต้องผ่านการตรวจสอบบัตรจากประเทศจีน

คาดว่าจะผลิตบัตรแจกจ่ายให้ อสม. ที่สาขา ธกส.ภายในสิ้นเดือน *มี.ค. 63 นี้* จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ


โพสต์เมื่อ 16 มีนาคม 2563