แจ้งผู้ใช้งานทุกท่าน เรื่องเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ thaiphc.net ใหม่

แจ้งผู้ใช้งานทุกท่าน เรื่องเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ thaiphc.net ใหม่

หากผู้ใช้งาน เข้าหน้าเว็บไซต์เดิม จะไม่สามารถเห็นเมนูที่เพื่มขึ้นใหม่ครับ


หน้าเว็บไซต์เดิม

วิธีแก้ไข ให้ผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรม ccleaner  แล้วกดปุ่ม run cleaner เพื่อลบ cookies ในเครื่องของท่าน


โพสต์เมื่อ 10 มีนาคม 2563