ปัญหาบันทึกข้อมูลโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ไม่ได้

ปัญหาบันทึกข้อมูลโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ไม่ได้ ดังภาพ (ไฟล์แนบ)

*ก่อนบันทึกให้ตรวจดูเลขบัตรประชาชนของ อสม. ว่าครบ 13 หลัก หรือไม่

เพราะโปรแกรมจะตรวจ อักขระ หรือค่าว่าง ที่ทางพื้นที่ Copy และ Paste ในฟิลด์เลขบัตรประชาชน


*หากเลขผิด ให้เข้าไปแก้ไขรายบุคคลก่อนครับ

เอกสารแนบ

โพสต์เมื่อ 29 เมษายน 2562