เลื่อนการอบรมการใช้งาน สำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.

แจ้งเลื่อนการอบรมการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.

เป็นจาก 15-16  เป็นวันที่ 28 พค. 61

รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ

โพสต์เมื่อ 1 สิงหาคม 2561