การแก้ไขรหัสบัตรประชาชน อสม.

การแก้ไขเลขบัตรประชาชน อสม.
*กรณี ข้อมูลมีอยู่แล้วไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ... เพราะ ไปซ้ำกับเลขบัตรปปช. คนอื่นหรือคนเดิม(ที่พ้นสภาพ)
ให้ทำตามขั้นตอน
1. ค้นหา เลขบัตรประชาชน คนเดิม  เลือก สถานะพ้นสภาพ   (ใช้รหัสผู้ใช้ระดับจังหวัด)
2. ทำการแก้ไขข้อมูล อสม.  


ไฟล์ที่แนบมานี้ครับ
**หากแก้ไขไม่ได้ ส่งข้อมูล สำเนาบัตร ปปช. มาที่ phc.division@gmail.com

เอกสารแนบ

โพสต์เมื่อ 1 สิงหาคม 2561