แจ้งการปรับปรุงระบบ อสค.

แจ้งการปรับปรุงระบบ อสค. ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะโอนย้ายข้อมูลอาสาสมัครประจำครอบครัวจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กรม สบส. ไปยังห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สบส.เขต ทั้ง 12 เขต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณนรารัตน์ มุลจันดา 02-1937000 ต่อ 18288


โพสต์เมื่อ 1 พฤษภาคม 2561