ทำการปิดเฉพาะฐานข้อมูล อสม. (สร้างใหม่,แก้ไข,พ้นสภาพ) เป็นการชั่วคราวในระหว่าง วันที่ 3-5 ส.ค. 56

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จะทำการปิดเฉพาะฐานข้อมูล อสม. (สร้างใหม่,แก้ไข,พ้นสภาพ) เป็นการชั่วคราวในระหว่าง วันที่ 3-5 ส.ค. 56 เพื่อปรับปรุงระบบส่วนฐานข้อมูลอื่นๆบนเว็บไซต์ thaiphc.net ยังคงใช้งานได้ปกติ


โพสต์เมื่อ 2 มกราคม 2556