ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม
ตำบลทั้งหมด - ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 5,623 ตำบล
ภาค จำนวนจังหวัด ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
▸ ภาคเหนือ 18 1279
▸ ภาคกลาง 25 1440
▸ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 2093
▸ ภาคใต้ 14 811

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
เชียงราย 3
แพร่ 11
แม่ฮ่องสอน 37
ลำปาง 23
ตาก 57
พิษณุโลก 54
เพชรบูรณ์ 72
สุโขทัย 7
อุตรดิตถ์ 10
นครสวรรค์ 56
พิจิตร 6
นนทบุรี 1
ปทุมธานี 39
พระนครศรีอยุธยา 74
ลพบุรี 87
สิงห์บุรี 1
อ่างทอง 2
ราชบุรี 2
จันทบุรี 66
ชลบุรี 43
ปราจีนบุรี 34
ระยอง 54
สระแก้ว 36
ขอนแก่น 1
มหาสารคาม 6
ร้อยเอ็ด 60
บึงกาฬ 19
ชัยภูมิ 18
นครราชสีมา 106
บุรีรัมย์ 2
สุรินทร์ 97
มุกดาหาร 2
ยโสธร 33
ศรีสะเกษ 66
อุบลราชธานี 175
กระบี่ 4
ชุมพร 24
ภูเก็ต 14
สุราษฎร์ธานี 31
ตรัง 2
นราธิวาส 74
ปัตตานี 86
ยะลา 4
สงขลา 15
สตูล 18