ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม
ตำบลทั้งหมด - ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 6,665 ตำบล
ภาค จำนวนจังหวัด ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
▸ ภาคเหนือ 18 1592
▸ ภาคกลาง 25 1645
▸ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 2402
▸ ภาคใต้ 14 1026

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
ลำปาง 23
นนทบุรี 1
ปทุมธานี 39
พระนครศรีอยุธยา 26
ลพบุรี 11
อ่างทอง 2
จันทบุรี 11
ชลบุรี 43
ปราจีนบุรี 34
ระยอง 43
สระแก้ว 24
มหาสารคาม 6
นครราชสีมา 70
สุรินทร์ 6
มุกดาหาร 1
ยโสธร 32
ศรีสะเกษ 17
อุบลราชธานี 144
ชุมพร 21
นครศรีธรรมราช 2
ภูเก็ต 14
สุราษฎร์ธานี 9
ตรัง 2
นราธิวาส 6
ปัตตานี 3
ยะลา 2