ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม
ตำบลทั้งหมด - ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 3,238 ตำบล
ภาค จำนวนจังหวัด ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
▸ ภาคเหนือ 18 861
▸ ภาคกลาง 25 883
▸ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 1266
▸ ภาคใต้ 14 228

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
เชียงราย 15
เชียงใหม่ 13
พะเยา 51
แพร่ 71
แม่ฮ่องสอน 40
ลำปาง 24
ตาก 59
พิษณุโลก 70
เพชรบูรณ์ 93
สุโขทัย 19
อุตรดิตถ์ 65
ชัยนาท 47
นครสวรรค์ 111
พิจิตร 6
อุทัยธานี 70
นนทบุรี 24
ปทุมธานี 40
พระนครศรีอยุธยา 209
ลพบุรี 105
สิงห์บุรี 29
อ่างทอง 69
เพชรบุรี 48
ราชบุรี 27
สุพรรณบุรี 61
จันทบุรี 74
ฉะเชิงเทรา 76
ชลบุรี 67
ปราจีนบุรี 35
ระยอง 58
สมุทรปราการ 15
สระแก้ว 59
กาฬสินธุ์ 104
ขอนแก่น 48
มหาสารคาม 59
ร้อยเอ็ด 129
นครพนม 4
บึงกาฬ 44
เลย 33
สกลนคร 13
ชัยภูมิ 120
นครราชสีมา 259
บุรีรัมย์ 21
สุรินทร์ 136
มุกดาหาร 6
ยโสธร 46
ศรีสะเกษ 133
อำนาจเจริญ 44
อุบลราชธานี 213
กระบี่ 17
ชุมพร 62
นครศรีธรรมราช 166
พังงา 44
ภูเก็ต 17
ระนอง 6
สุราษฎร์ธานี 97
ตรัง 82
นราธิวาส 76
ปัตตานี 113
พัทลุง 56
ยะลา 14
สงขลา 75
สตูล 30