ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม
ตำบลทั้งหมด - ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 6,670 ตำบล
ภาค จำนวนจังหวัด ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
▸ ภาคเหนือ 18 1591
▸ ภาคกลาง 25 1647
▸ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 2406
▸ ภาคใต้ 14 1026

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
ลำปาง 23
นครสวรรค์ 1
นนทบุรี 1
ปทุมธานี 38
พระนครศรีอยุธยา 26
ลพบุรี 11
อ่างทอง 2
ประจวบคีรีขันธ์ 1
จันทบุรี 11
ชลบุรี 43
ปราจีนบุรี 34
ระยอง 42
สระแก้ว 23
มหาสารคาม 6
นครราชสีมา 70
สุรินทร์ 3
มุกดาหาร 1
ยโสธร 31
ศรีสะเกษ 17
อุบลราชธานี 144
ชุมพร 21
นครศรีธรรมราช 1
ภูเก็ต 14
สุราษฎร์ธานี 9
ตรัง 2
นราธิวาส 6
ปัตตานี 3
ยะลา 2